स्टीव्ह जॉब्स यांचे सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Steve Jobs Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes of Steve Jobs.

Steve Jobs Quotes Marathi

My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.

आयुष्यात माझ्या आवडत्या गोष्टींना पैशाची कोणतीही किंमत नाही. हे खरोखरच स्पष्ट आहे की आपल्या सर्वांजवळ असलेली सर्वात मौल्यवान संसाधन वेळ आहे.

Steve Jobs Quotes Marathi English

Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.

व्यवसायातील महान गोष्टी कधीही एका व्यक्तीने केल्या नाहीत. ते लोकांच्या एका संघाने केल्या आहेत.


Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.

गुणवत्तेची एक मापदंड व्हा. काही लोकांचे असे वातावरण नसते जेथे उत्कृष्टतेची अपेक्षा केली जाते.


Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

डिझाइन हे केवळ जे दिसते आणि जे वाटते ते नाहीये. ते कसे कार्य करते ते डिझाईन आहे.


Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.

आपला वेळ मर्यादित आहे, म्हणून कुणाचं तरी जीवन जगत ते वाया घालवू नका. सिद्धांतामुळे अडकून जाऊ नका – जे इतर लोकांच्या विचारांच्या परिणामांसह राहत आहे. इतरांच्या मतांचा आवाजाने आपल्या स्वतःच्या आतील आवाजाला दबवू देऊ नका. आणि सर्वात महत्त्वाचे, आपले हृदयाचे आणि अंतर्ज्ञानाचे अनुसरण करण्यासाठी धैर्य असू द्या. (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)


It’s not a faith in technology. It’s faith in people.

हे तंत्रज्ञानामधील विश्वास नाही. हे लोकांमधील विश्वास आहे.

Steve Jobs Quotes Marathi in one sentence

Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith.

काहीवेळा जीवन एखाद्या विट्यासह आपल्या डोक्यात तडाखा मारते. विश्वास गमावू नका.

Steve Jobs Quotes Marathi English

Stay hungry, stay foolish.

भुकेले राहा, मूर्ख रहा.


Innovation distinguishes between a leader and a follower.

नवीन उपक्रम एक नेता आणि एक अनुयायी यांच्या दरम्यान फरक करतो.


I believe life is an intelligent thing: that things aren’t random.

माझा विश्वास आहे की जीवन एक बुद्धिमान गोष्ट आहे: जे गोष्टी यादृच्छिक नाहीत.


And one more thing.

आणि आणखी एक गोष्ट.


We hire people who want to make the best things in the world.

आम्ही ज्यांना जगातील सर्वोत्तम गोष्टी बनवायच्या आहेत अशा लोकांना काम देतो.


We’re just enthusiastic about what we do.

आम्ही काय करतो त्याबद्दल आम्ही उत्साहित आहोत.


People with passion can change the world for better.

उत्कटता असलेले लोक जगाला बदलून आणखी चांगले बनवू शकतात.


Think different

वेगळा विचार करा. (सचित्रासाठी ह्या लिंकवर क्लिक करा)

 

Read More: Also must read beautiful quotes of Winston Churchill here.

Leave a Reply