प्रामाणिकवर सुविचार (इंग्रजी – मराठी)

Sincere Quotes Marathi

Selected sincere quotes marathi.

Insincerity is always weakness; sincerity even in error is strength. – George Henry Lewes

खोटेपणा हा नेहमीच कमकुवतपणा असतो; प्रामाणिकपणा चुकीमध्ये देखील शक्ती असते. – जॉर्ज हेन्री लुईस

खालील पोस्ट आपल्या फेसबुक पानावरून संकलित:

हेही वाचा: नात्यावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Leave a Reply