दु: खी – सुविचार

Sad Quotes Marathi

Selected Sad Quotes Marathi Translation

 

Sadness flies away on the wings of time. – Jean de La Fontaine

दुख: वेळेच्या पंखांवर दूर उडून जातं. – जीन डे ला फॉनटेन


Tears come from the heart and not from the brain. – Leonardo da Vinci

अश्रू हृदयापासून येतात आणि मेंदूपासून नाहीत.लिओनार्दो दा विंची

फेसबुक पेज वरील सचित्र पोस्ट:

 

It’s sad to know I’m done. But looking back, I’ve got a lot of great memories. – Bonnie Blair

हे जाणून घेण्यासाठी दुःख आहे मी पूर्ण झालो. पण मागे वळून बघितलं तर मला बर्याच महान आठवणी आठवत आहेत. – बोनी ब्लेर


It is sad not to love, but it is much sadder not to be able to love. – Miguel de Unamuno

प्रेम न करणे दुःखी आहे, पण प्रेम करू न शकणे खूप दुःखी आहे. – मिगेल दि अनमुनो


Some days are just bad days, that’s all. You have to experience sadness to know happiness, and I remind myself that not every day is going to be a good day, that’s just the way it is! – Dita Von Teese

काही दिवस फक्त वाईट दिवस आहेत, ते सर्व आहे. आपल्याला आनंद जाणून घेण्यासाठी दुःखाचा अनुभव घ्यावा लागेल, आणि मी स्वतःला याची आठवण करून देतो की दररोज एक चांगला दिवस होणार नाही, ते असेच आहे! – दिता वॉन तेस


Quotes Marathi in One Sentence

The word ‘happy’ would lose its meaning if it were not balanced by sadness. – Carl Jung

जर ते दुखा:ने संतुलित झालं नसतं तर ‘आनंदी’ हा शब्दाने त्याचा अर्थ गमावला असता. – कार्ल जंग


First, accept sadness. Realize that without losing, winning isn’t so great. – Alyssa Milano

प्रथम, दुःख स्वीकार करा. हे लक्षात ठेवा न गमावता, जिंकणे इतके महान नाही. – एलिसा मिलानो


I do believe that if you haven’t learnt about sadness, you cannot appreciate happiness. – Nana Mouskouri

मला असे वाटते की आपण दुःख न समजल्यास, आपण आनंदांची प्रशंसा करू शकत नाही. – नाना मस्कॉरी


Sadness is but a wall between two gardens. – Khalil Gibran

उदासीनता मात्र दोन उद्यानांमध्ये एक भिंत आहे. – खलील जिब्रान

 

तुम्हाला हे कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Leave a Reply