माया एंजेलो यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Maya Angelou Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes of Maya Angelou.

Maya Angelou Quotes Marathi

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

आपल्याला काही आवडत नसल्यास, ते बदला. आपण ते बदलू शकत नसल्यास, आपला दृष्टिकोन बदला.

Maya Angelou Quotes Marathi

I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.

मी शिकलेय कि लोक विसरून जातील आपण काय बोललात, लोक विसरून जातील आपण काय केले, पण लोक हे कधीच नाही विसरणार कि आपण त्यांना कसे अनुभवून दिले.


I have a son, who is my heart. A wonderful young man, daring and loving and strong and kind.

मला एक मुलगा आहे, जो माझं हृदय आहे. एक विस्मयकारक तरुण, धाडसी आणि प्रेमळ आणि बलवान आणि दयाळू आहे. (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


It’s one of the greatest gifts you can give yourself, to forgive. Forgive everybody.

क्षमा करणे, हे आपण स्वत:स देऊ शकणारी महान भेटवस्तूंपैकी एक आहे. प्रत्येकाला माफ करा.


 Love is like a virus. It can happen to anybody at any time.

प्रेम एखाद्या विषाणूसारखे आहे. हे कोणालाही कोणत्याही वेळी होऊ शकते. (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)

Maya Angelou Quotes Marathi

My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.

जीवनात माझे ध्येय फक्त टिकून राहणे नव्हे, तर भरभराट करणे आहे; आणि तसे काही उत्कटतेने करणे, काही दयेने, काही विनोदेने, आणि काही शैलीने.

Maya Angelou Quotes Marathi

When someone shows you who they are, believe them the first time.

जेव्हा कोणीतरी आपल्याला दर्शवितो की ते कोण आहेत, पहिल्यांदा त्यांच्यावर विश्वास ठेवा.


Try to be a rainbow in someone’s cloud.

एखाद्याच्या मेघमध्ये इंद्रधनुष्य बनण्याचा प्रयत्न करा


If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die.

जर आपण एकमेकांबद्दल प्रेम आणि स्वाभिमान गमावतो, तर असे आपण शेवटी मरतो.


Life loves the liver of it.

जीवन त्याच्या जगणाऱ्यावर प्रेम करतं. (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


We may encounter many defeats but we must not be defeated.

आपल्याला अनेक पराभवांचा सामना करावा लागू शकतो परंतु आपण पराभूत होऊ नये.


A wise woman wishes to be no one’s enemy; a wise woman refuses to be anyone’s victim.

शहाणी स्त्री कोणाचीही शत्रू बनू इच्छित नाही; शहाणी स्त्री कोणालाही बळी पडण्यास नाकारते.


Nothing will work unless you do.

आपण करेपर्यंत काहीही काम करणार नाही.


If you have only one smile in you give it to the people you love.

जर तुमच्यामध्ये फक्त एक स्मित असेल तर ते तुम्ही प्रेम करणाऱ्या लोकांना द्या.

 

Also read Quotes of John F. Kennedy here.

Leave a Reply