स्वातंत्र्यावर विचार व सुविचार

Independence Quotes Marathi

Independence Quotes Marathi

 

The greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence. – Denis Waitley

सर्वात मोठी भेटवस्तू आपण आपल्या मुलांना देऊ शकता जबाबदारीची मुळे आणि स्वातंत्र्याचे पंख. –  डेनिस वेत्ले

 

Diversity: the art of thinking independently together. – Malcolm Forbes

विविधता: स्वतंत्रपणे एकत्रित विचार करण्याची कला. – माल्कम फोर्ब्स

 

Nothing is more precious than independence and liberty. – Ho Chi Minh

स्वातंत्र्य आणि मुक्तता पेक्षा अधिक काहीही मौल्यवान नाही. – हो ची मिन्ह

 

Injustice in the end produces independence. – Voltaire

अखेरीस अन्याय स्वातंत्र्य निर्मित करतो. – व्होल्टेर

 

Solitude is independence. – Hermann Hesse

एकांतवास स्वातंत्र्य आहे. – हर्मन हेस

 

Independence is happiness. – Susan B. Anthony

स्वातंत्र्य आनंद आहे. – सुसान बी. अँथनी

 

Independence is a very subjective assessment. – P. Chidambaram

स्वातंत्र्य हे अतिशय व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन आहे. – पी. चिदंबरम

 

Unlike a drop of water which loses its identity when it joins the ocean, man does not lose his being in the society in which he lives. Man’s life is independent. He is born not for the development of the society alone, but for the development of his self. – B. R. Ambedkar

महासागरात जेव्हा पाणी येते तेव्हा त्याची ओळख गमवित होत नाही, तर मनुष्य त्याच्या समाजात आपले अस्तित्व गमावत नाही. माणसाचे जीवन स्वतंत्र आहे. तो फक्त समाजाच्या विकासासाठी नाही तर स्वत: च्या विकासासाठी जन्म झाला आहे. – बी. आर. आंबेडकर

 

I wanted to be an independent woman, a woman who could pay for her bills, a woman who could run her own life – and I became that woman. – Diane von Furstenberg

मला एक स्वतंत्र स्त्री व्हायची आहे, एक स्त्री जी तिच्या बिलासाठी पैसे देऊ शकते, एक स्त्री जी स्वतःचे जीवन चालवू शकते – आणि मी ती स्त्री बनली. – डियान फॉन फर्स्टनबर्ग

 

My mom has made it possible for me to be who I am. Our family is everything. Her greatest skill was encouraging me to find my own person and own independence. – Charlize Theron

माझ्या आईने मला जे केले ते शक्य केले आहे. आमचे कुटुंब सर्वकाही आहे तिचे महान कौशल्य मला स्वतःचे स्वतःचे व्यक्तिमत्व शोधण्यास आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करत होते. – चार्लीझ थेरॉन

Leave a Reply