अल्बर्ट कॅमस यांचे विचार व सुविचार

Albert Camus Quotes Marathi

Albert Camus Quotes Marathi

 

Autumn is a second spring when every leaf is a flower.

जेव्हा प्रत्येक पान एक फूल आहे तेव्हा शरद ऋतूतील एक दुसरा वसंत ऋतु आहे.

 

In the depth of winter I finally learned that there was in me an invincible summer.

हिवाळ्याच्या सखोलतेत मला अखेरीस कळाले कि माझ्यात अजिंक्य उन्हाळा होता.

 

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

माझ्या मागे चालू नका; कदाचित मी नेतृत्व करू शकत नाही. माझ्या पुढे चालू नका; कदाचित मी अनुसरण करू शकत नाही. फक्त माझ्या शेजारी चालत राहा आणि माझे मित्र बना.

 

Blessed are the hearts that can bend; they shall never be broken.

आशीर्वाद प्राप्त झालेले ते हृद्य आहेत जे वाकवले जाऊ शकतात; ते कधीच मोडले जाऊ नये.

 

Freedom is nothing but a chance to be better.

स्वातंत्र्य हे काहीही नाहीये पण अधिक चांगला होण्यासाठी एक संधी आहे.

 

Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

जे धैर्य दाखवत नाहीत त्यांना नेहमीच तो सिद्ध करण्यासाठी एक तत्वज्ञान मिळेल.

 

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

आपण आनंदात काय समाविष्ट आहे हे शोधत राहिल्यास आपण कधीही आनंदी होऊ शकणार नाही. आपण जीवनाचा अर्थ शोधत असाल तर आपण जगू शकणार नाही.

 

A man without ethics is a wild beast loosed upon this world.

नैतिकतेशिवाय मनुष्य हा एक जंगली श्वापद आहे जो या जगावर सोडला जातो.

 

An intellectual is someone whose mind watches itself.

बौद्धिक कोणतरी आहे ज्याचे मन स्वत: चे निरीक्षण करते.

 

Integrity has no need of rules.

अखंडत्वमध्ये नियमांची आवश्यकता नाही.

 

You cannot create experience. You must undergo it.

आपण अनुभव तयार करू शकत नाही. आपण त्याखालून जाणे आवश्यक आहे.

संबंधित पोस्ट

मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट... मैत्रीवर छोटी गोष्ट मैत्रीवर छोटी गोष्ट आपल्या मराठीतएक खेकडा समुद्र किना-यावर फिरताना स्वत:च्या पायांमुळे होणारी नक्षी पहात होता. तेव्हढ्यात समु...
वृत्तीवर विचार व सुविचार... Attitude Quotes Marathi Attitude Quotes Marathi I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if y...
संगीतावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)... Music Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. This quotes are of various famous person...
गौतम बुद्ध यांचे विचार व सुविचार... Gautama Buddha Quotes Marathi Gautama Buddha Quotes Marathi Translation Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, fa...

Leave a Reply