डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this little quotes collection of A. P. J. Abdul Kalam.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi

Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.

आकाशाकडे पहा. आपण एकटे नाही. संपूर्ण विश्व आपल्याशी अनुकूल आहे आणि केवळ स्वप्न पाहणाऱ्यांना व काम करणाऱ्यांना उत्तम देण्याचा प्रयत्न करतं.


If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher.

जर एक देश भ्रष्टाचारमुक्त आणि सुंदर मनांची राष्ट्र बनू इच्छित असे, मला असे वाटते की तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य आहेत जे काही फरक करू शकतात. ते वडील, माता आणि शिक्षक आहेत.


You see, God helps only people who work hard. That principle is very clear.

आपण पहा की, देव केवळ त्या लोकांना मदत करतो जे कठोर परिश्रम करतात. हे तत्त्व अतिशय स्पष्ट आहे.


Life is a difficult game. You can win it only by retaining your birthright to be a person.

जीवन एक कठीण खेळ आहे. आपण केवळ एक व्यक्ती होण्यासाठी आपला जन्मसिद्ध हक्क टिकवून ठेवून जिंकू शकता.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi


Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.

जिथे तिथे हृदयामध्ये प्रामाणिकपणा आहे तिथे चारित्र्यात सुंदरता आहे. जेव्हा चारित्र्यात सुंदरता असते तेव्हा घरात सुसंवाद असतो. जेव्हा घरात सुसंवाद असतो, राष्ट्रात सुव्यवस्था असते. जेव्हा राष्ट्रात सुव्यवस्था असते, तेव्हा जगात शांती असते. (Click here for Pictorial Quote)

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi in one sentence – Part 1

We should not give up and we should not allow the problem to defeat us.

आपण हार मानू नये आणि अडचणींना आपल्याला पराभूत करण्याची परवानगी देऊ नये.


If you want to shine like a sun, first burn like a sun.

जर आपण सूर्याप्रमाणे चमकू इच्छित असाल तर प्रथम सूर्याप्रमाणे जळा.


To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal.

तुमच्या ध्येयात यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या ध्येयासाठी एकल मनाचा भक्ती असणे आवश्यक आहे.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi


Science is a beautiful gift to humanity; we should not distort it.

विज्ञान मानवतेला एक सुंदर भेट आहे; आपण ते विकृत करू नये. (Click here for Pictorial Quote)


तुमचे स्वप्न सत्यात येण्याआधी तुम्हाला स्वप्न बघावे लागेल.

You have to dream before your dreams can come true.

A. P. J. Abdul Kalam Quotes Marathi in one sentence – Part 2

If four things are followed – having a great aim, acquiring knowledge, hard work, and perseverance – then anything can be achieved.

जर चार गोष्टींचे अनुकरण केले एक उत्कृष्ट उद्दिष्ट असणे, ज्ञान प्राप्त करणे, कठोर परिश्रम घेणे आणि चिकाटी – मग काहीही साध्य होऊ शकते.


Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success.

मनुष्याला त्याच्या अडचणींची आवश्यकता आहे कारण यशाचा आनंद घेण्याकरता ते आवश्यक आहेत. (Click here for Pictorial Quote)


The bird is powered by its own life and by its motivation.

पक्षी स्वतःचे जीवन आणि त्याच्या प्रेरणा द्वारे समर्थित आहे.


To become ‘unique,’ the challenge is to fight the hardest battle which anyone can imagine until you reach your destination.

‘अद्वितीय’ होण्यासाठी, आव्हान कठीण लढाई लढण्याचे आहे जी जोपर्यंत आपण आपल्या गंतव्यावर पोहोचत नाही तोपर्यंत कोणीही कल्पना करू शकतं.


Excellence is a continuous process and not an accident.

उत्कृष्टता एक अविरत प्रक्रिया आहे आणि दुर्घटना नाही.

 

Did you read quotes of John F. Kennedy? Must read here.

Note: Please do comment about link of Quote/s which you want in Pictorial format and is not available above, we will make it available soon.

If you liked these Quotes of A. P. J. Abdul Kalam, then hit Share buttons below to share it to your loved ones. If you have any quote of A. P. J. Abdul Kalam rather than we mentioned above, tell us in comment section.

Leave a Reply