हेन्री फोर्ड यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Henry Ford Quotes Marathi and English

Henry Ford Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection.

Henry Ford Quote Marathi

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.

जो कोणी शिकत नाही तो वृद्ध आहे, मग वीस किंवा ऎंशीवर असो. जो कोणी शिकत राहतो तो तरुण राहतो. आयुष्यात सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आपले मन तरुण ठेवणे आहे.

Henry Ford Quotes Marathi English

Henry Ford Quotes Marathi in one sentence, Part 1

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.

एकत्र येणे ही एक सुरुवात आहे; एकत्र ठेवणे प्रगती आहे; एकत्र काम करणे हे यश आहे.


My best friend is the one who brings out the best in me.

माझा सर्वात चांगला मित्र म्हणजे तो जो माझ्यातलं सर्वोत्तम बाहेर आणतो.


If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

(Pictorial Quote here)

जर प्रत्येकजण एकत्र पुढे जात असेल, तर यश स्वतःची काळजी घेते.


Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.

अपयश केवळ पुन्हा सुरू करण्याची संधी आहे, यावेळी अधिक बौद्धिकपणे.


A business that makes nothing but money is a poor business.

एक व्यवसाय जो पैशाशिवाय काहीच करत नाही तो एक गरीब व्यवसाय आहे.

Henry Ford Quotes Marathi in one sentence, Part 2

Don’t find fault, find a remedy.

दोष शोधू नका, उपाय शोधा.

Henry Ford Quotes Marathi Pictorial

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

जेव्हा सर्व काही आपल्या विरुद्ध जात असल्याचे दिसते, तेव्हा लक्षात ठेवा विमान नेहमी वाऱ्याच्या विरोधातच उड्डाण घेत असते, त्या सोबत नाही.


If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right.

जर आपण विचार करता आपण एखादी गोष्ट करू शकता किंवा आपण काही करू शकत नाही, आपण बरोबर आहात.


Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.

विचार करणे हे सर्वात कठिण काम आहे, जे कदाचित काही इतके त्यात का गुंतले आहे याचे कारण असू शकते.


Quality means doing it right when no one is looking.

गुणवत्तेचा अर्थ म्हणजे जेव्हा कोणीही बघत नसताना ते योग्य करणे.


Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.

अडथळे त्या भयानक गोष्टी आहेत जेव्हा आपण आपल्या लक्ष्यापासून आपले डोळे काढून घेता तेव्हा आपण पाहता.


You can’t build a reputation on what you are going to do.

आपण काय करणार आहात यावर आपण प्रतिष्ठा निर्माण करू शकत नाही.

 

Know information of Henry Ford in marathi here.

 

Do you liked this collection of Quotes? Which quote you liked the most? We would love hearing feedback from you, comment down it below!

Read More: Also must read beautiful quotes of A. P. J. Abdul Kalam here.