Categories
Text Quotes

विन्स्टन चर्चिल यांचे विचार व सुविचार

विन्स्टन चर्चिल सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला हा संग्रह नक्कीच आवडेल. खूप पुढे पहाणे ही चूक आहे. नियतीच्या साखळीचा फक्त एक दुवा एकावेळी हाताळला जाऊ शकतो. तुमच्याकडे शत्रू आहेत? चांगले. याचा अर्थ असा की आपण कशातरीसाठी उभे राहिले आहात, कधीतरी आपल्या […]

Categories
Text Quotes

विन्स्टन चर्चिल यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Winston Churchill Quotes Marathi and in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this little collection of quotes. Winston Churchill Quotes Marathi You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life. तुमच्याकडे शत्रू आहेत? चांगले. […]