Categories
Text Quotes

माया अॅन्जेलो यांचे विचार व सुविचार

माया अॅन्जेलो सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला माया अॅन्जेलो यांचा हा संग्रह नक्कीच आवडेल. माया अॅन्जेलो सुविचार मराठी मला एक मुलगा आहे, जो माझं हृदय आहे. एक विस्मयकारक तरुण, धाडसी आणि प्रेमळ आणि बलवान आणि दयाळू आहे. क्षमा करणे, हे आपण स्वत:स […]

Categories
Text Quotes

माया एंजेलो यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Maya Angelou Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes of Maya Angelou. Maya Angelou Quotes Marathi If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude. आपल्याला काही आवडत […]