सकारात्मकवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Positive Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes on Positive.

Positive Quotes Marathi

Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out. – Jenn Proske

स्वत: वर प्रेम करा. सकारात्मक रहाणे महत्वाचे आहे कारण सौंदर्य आतून बाहेर येते. – जेन प्रॉस्के

Positive Quotes Marathi

Stay positive and happy. Work hard and don’t give up hope. Be open to criticism and keep learning. Surround yourself with happy, warm and genuine people. – Tena Desae

सकारात्मक आणि आनंदी रहा. कठोर परिश्रम करा आणि आशा सोडू नका. टीकेसाठी खुले राहा आणि शिकत राहा. स्वतःला आनंदी, उबदार आणि अस्सल असलेल्या लोकांबरोबर घेरा. – तेना डीसे

Positive Quotes Marathi in one sentence

When you think positive, good things happen. – Matt Kemp

जेव्हा आपण सकारात्मक विचार करता, चांगल्या गोष्टी घडतात. – मॅट केम्प

Positive Quotes Marathi

I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you’re grateful, you’ll see God open up new doors. – Joel Osteen

माझा विश्वास आहे की जर तुम्ही तुमचा विश्वास ठेवाल, तुम्ही तुमचा भरवसा ठेवाल, तुम्ही योग्य वृत्ती ठेवाल, जर तुम्ही आभारी असाल, तर तुम्हाला दिसेल की देव नवीन दरवाजे उघडतो. – जोएल ऑस्टीन


Adopting the right attitude can convert a negative stress into a positive one. – Hans Selye

योग्य वृत्ती स्वीकारण्याने नकारात्मक ताण सकारात्मकमध्ये बदलू शकतो. – हंस सली (सचित्रासाठी येथे क्लिक करा)


Live life to the fullest, and focus on the positive. – Matt Cameron

संपूर्ण जीवन जगा आणि सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित करा. – मॅट कॅमेरॉन


Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results. – Willie Nelson

एकदा आपण नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारांनी पुनर्स्थित केले, आपण सकारात्मक परिणाम प्राप्त करू शकाल. – विली नेल्सन


A strong, positive self-image is the best possible preparation for success. – Joyce Brothers

एक मजबूत, सकारात्मक स्वयं-प्रतिमा ही यशस्वी होण्यासाठी सर्वात चांगली तयारी आहे.जॉइस ब्रदर्स


A positive attitude can really make dreams come true – it did for me. – David Bailey

एक सकारात्मक वृत्ती खरोखर स्वप्ने सत्यात करू शकता – त्याने माझ्यासाठी केले. – डेव्हिड बेली

Positive Quotes Marathi from facebook page post :

Positive Mind. Positive Vibes. Positive Life

Also read motivational Quotes here. 

Leave a Reply