ऑस्कर वाइल्ड यांचे विचार व सुविचार

Oscar Wilde Quotes Marathi

Oscar Wilde Quotes Marathi

 

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead.

तुमच्या हृदयात प्रेम ठेवा. त्याच्याशिवाय जीवन एका फुले मृत झाल्यानंतर अंधकारमय बागाप्रमाणे असते.

 

If you are not too long, I will wait here for you all my life.

जर तुम्ही खूप मोठे नसाल, तर मी येथे तुमच्यासाठी पूर्ण आयुष्यभर तुमची वाट पाहील.

 

Men always want to be a woman’s first love – women like to be a man’s last romance.

पुरूष नेहमीच स्त्रीचे पहिले प्रेम होऊ इच्छितात – स्त्रियांना पुरुषाचे शेवटचे प्रणय होण्यास आवडते.

 

True friends stab you in the front.

खरे मित्र आपल्यासमोर हवेत मारतात.

 

Women are made to be loved, not understood.

स्त्रियांना प्रेम होणेसाठी बनवले गेले आहे, समजून घेण्यासाठी नाही.

 

I can resist everything except temptation.

प्रलोभन सोडून मी सर्वकाही प्रतिकार करू शकतो.

 

Experience is simply the name we give our mistakes.

अनुभव हे फक्त नाव असून आपण ते आपल्या चुकांना देतो.

 

Success is a science; if you have the conditions, you get the result.

यश एक विज्ञान आहे; जर आपल्याजवळ अटी असतील तर आपल्याला परिणाम मिळेल.

 

A gentleman is one who never hurts anyone’s feelings unintentionally.

एक सज्जन तो एक आहे जो कधीही कोणाच्याही भावनांना अनावधानाने दुखावत नाही.

 

Memory… is the diary that we all carry about with us.

आठवण… रोजनिशी आहे जी आपण सर्वजण आपल्या सोबत घेऊन जात असतो.

 

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

आपण सगळे गटरांत आहोत, परंतु आपल्यापैकी काही ताऱ्यांकडे पहात आहेत.

 

I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

मी इतकं हुशार आहे की कधीकधी मी जे काही बोलतोय त्याचा एकही शब्द मी समजत नाही.

 

The truth is rarely pure and never simple.

सत्य क्वचितच शुद्ध आणि कधीही सोपे नसते.

 

Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.

काही जेथे जेथे जातील तेथे आनंदाचे कारण बनतात; इतर जेव्हा ते जातात.

संबंधित पोस्ट्स

विश्वासावर सुविचार...
views 2.5k
विश्वास सुविचार मराठी विश्वास सुविचार मराठी (अनामिक व्यक्ती) विश्वास हि खू...
चाणक्य यांचे विचार व सुविचार...
views 458
चाणक्य सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सचित्...

Leave a comment

Leave a Reply