नेपोलियन बोनापार्ट यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

“Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world.”

“मला वाचकांचे कुटुंब दाखवा, आणि मी तुम्हाला जगाला हलविणारे लोक दाखवीन.”

 

Read more about Napoleon Bonaparte in marathi here.

Leave a Reply