चूक – विचार व सुविचार

Mistake Quotes Marathi

Mistake Quotes Marathi Translation

 

A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein

ज्याने कधीही चूक केली नाही अशा व्यक्तीने नवीन काहीही केले नाही. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

A smart man makes a mistake, learns from it, and never makes that mistake again. But a wise man finds a smart man and learns from him how to avoid the mistake altogether. – Roy H. Williams

एक हुशार मनुष्य चूक करतो, त्यातून शिकतो आणि त्या चुका पुनः कधीच करत नाही. पण शहाणा एक माणूस हुशार माणूस शोधतो आणि त्याच्याकडून चुक कशी टाळावी हे शिकतो. – रॉय एच. विलियम्स

 

Honesty is the fastest way to prevent a mistake from turning into a failure. – James Altucher

अपयशाचा अडथळा येऊ नये यासाठी ईमानदारी हा सर्वात जलद मार्ग आहे. – जेम्स अॅल्टुशर

 

Failure is the key to success; each mistake teaches us something. – Morihei Ueshiba

अपयश यशस्वीतेची गुरुकिल्ली आहे; प्रत्येक चूक आपल्याला काहीतरी शिकवते. – मोरीहेई उशिबा

 

Never interrupt your enemy when he is making a mistake. – Napoleon Bonaparte

जेव्हा आपला शत्रू चूक करत असतो तेव्हा कधीही व्यत्यय आणू नका. – नेपोलियन बोनापार्ट

 

Your best teacher is your last mistake. – Ralph Nader

तुमचा सर्वोत्तम शिक्षक तुमची शेवटची चूक आहे. – राल्फ नाडर

 

The only man who never makes a mistake is the man who never does anything. – Theodore Roosevelt

ज्याने कधीही चूक केली नाही तो एकमेव माणूस आहे जो कधीही काही करत नाही.थियोडोर रूझवेल्ट

 

A mistake is to commit a misunderstanding. – Bob Dylan

गैरसमज घडवून आणणे ही चूक आहे. – बॉब डिलन

 

Before I make a mistake, I don’t make that mistake. – Johan Cruyff

चूक करण्यापूर्वी, मी ती चूक करीत नाही. – जॉन क्रूईफ

 

My greatest mistake is that my dreams were too small. – Shimon Peres

माझी सर्वात मोठी चूक म्हणजे माझ्या स्वप्नांची संख्या खूप कमी होती. – शिमोन पेरेस

 

An error doesn’t become a mistake until you refuse to correct it. Orlando Aloysius Battista

आपण ती दुरुस्त करण्यास नकार दिल्याशिवाय त्रुटी ही चूक होत नाही. – ऑर्लॅंडो अलॉयसियस बाटिस्टा

 

तुम्हाला हे ‘चूक – विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

संबंधित पोस्ट

प्रेमावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)... Love Quotes Marathi and in English language. Quotes are also available in Pictorial format. Hope you will like it. Love Quotes Marathi Love yourself...
वृत्तीवर विचार व सुविचार... Attitude Quotes Marathi Attitude Quotes Marathi   I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if y...
प्रवास – विचार व सुविचार... Travel Quotes Marathi Travel Quotes Marathi Translation   The world is a book, and those who do not travel read only a page. - Saint Augus...
संगीतावर सुविचार संगीत सुविचार मराठी संगीत सुविचार मराठी भाषेत संगीताशिवाय जीवन एक चूक असेल. - फ्रीड्रिख निएत्शे (सचित्र) संगीताबद्दल एक चांगली गोष्ट, जेव्हा ते त...

2 उत्तरे द्या “चूक – विचार व सुविचार”

  1. पिंगबॅक Marathi Quote Stumble - नेहमी छोटया छोटया चुका... - सुंदर विचार!

Leave a Reply