मार्टिन लूथर किंग यांचे विचार व सुविचार

Martin Luther King Quotes Marathi

Martin Luther King Quotes Marathi

 

Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Martin Luther King, Jr.

प्रेम हि केवळ एक सक्षम शक्ती आहे जी शत्रूला एका मित्रामध्ये रुपांतर करू शकते.

 

In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.

शेवटी, आपल्या शत्रूंचे शब्द आपण लक्षात ठेवणार नाही, परंतु आमच्या मित्रांची शांतता लक्षात ठेवू.

 

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

काळोख अंधार काढून टाकू शकत नाही; केवळ प्रकाश हे करू शकतो. द्वेष द्वेषाला काढून टाकू शकत नाही; केवळ प्रेम ते करू शकतं.

 

We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.

आपण मर्यादित निराशा स्वीकारणे आवश्यक आहे, परंतु असीम आशा कधीही गमावू नका.

 

Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.

संपूर्ण पायर्या दिसत नसतानाही पहिल्या चरणावर पाउल ठेवणे विश्वास आहे.

 

The time is always right to do what is right.

जे योग्य आहे ते करण्यासाठी वेळ नेहमीच योग्य आहे.

 

Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.

प्रामाणिक अज्ञान आणि प्रामाणिकपणे बजावलेले मूर्खपणा पेक्षा सर्व जगात काहीही अधिक धोकादायक नाही.

 

We are not makers of history. We are made by history.

आपण इतिहास बनवणारे नाहीत. इतिहासाने आपल्याला बनवले आहे.

 

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.

ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत अशा गोष्टींबद्दल आपण मूक आहोत त्या दिवसापासून आपले जीवन संपत आहे.

 

I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.

मी प्रेमाला चिकटून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिरस्कार सहन करण्यास एक मोठे ओझे आहे.

 

We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.

आपण सर्व वेगवेगळ्या जहाजांवर आलो असू, परंतु आता आपण एकाच बोटीत आहोत.

 

तुम्हाला हे ‘मार्टिन लूथर किंग, जूनियर यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

संबंधित पोस्ट

इंदिरा गांधी यांचे विचार व सुविचार... इंदिरा गांधी सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सुंदर सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला इंदिरा गांधी यां...
स्मित – विचार व सुविचार... Smile Quotes Marathi Smile Quotes Marathi Translation   Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big differenc...
वृत्तीवर विचार व सुविचार... Attitude Quotes Marathi Attitude Quotes Marathi   I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if y...
प्रेरणादायी विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)... Motivational Quotes Marathi and in English language. For convenience quotes are divided into one and more than one sentence section. These quotes are ...

Leave a Reply