कला – विचार व सुविचार

Art Quotes Marathi

Art Quotes Marathi Translation

 

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein

सृजनशील अभिव्यक्ती आणि ज्ञानात आनंद व्यक्त करण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

The art of communication is the language of leadership. – James Humes

दळणवळणाच्या कला ही नेतृत्वाची भाषा आहे. – जेम्स हम्स

 

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls. – Pablo Picasso

कलांचा उद्देश आपल्या आत्म्यांकडून दररोजच्या जीवनाची धूळ धूसर करणे आहे. – पाब्लो पिकासो

 

Life imitates art far more than art imitates Life. – Oscar Wilde

कला जीवनाचे अनुसरण करण्यापेक्षा जीवन कलांचे अनुकरण जास्त करते. – ऑस्कर वाइल्ड

 

Youth is the gift of nature, but age is a work of art. – Stanislaw Jerzy Lec

तारुण्य निसर्गाची एक भेट आहे, पण वय हे कलेचे एक काम आहे. – स्टनिसलो जर्ज़ी लेक

 

The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. – Sun Tzu

युद्धाची सर्वोच्च कला म्हणजे लढा न घेता शत्रूला दबदबा देणे. – सन तु

 

Making money is art and working is art and good business is the best art. – Andy Warhol

पैसे कमविणे कला आहे आणि काम म्हणजे कला आहे आणि उत्तम व्यवसाय हा सर्वोत्तम कला आहे. – अँडी वॉरहोल

 

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures. – Henry Ward Beecher

प्रत्येक कलाकार स्वतःचे ब्रश आपल्या आत्म्यामध्ये बुडतो आणि स्वतःच्या स्वभावाचे चित्र आपल्या चित्रांमध्ये रंगवतो. – हेन्री वार्ड बीचर

 

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. – Scott Adams

सर्जनशीलता स्वतःला चुका करण्यास परवानगी देत आहे. कलांना कोणती वस्तू ठेवावी हे माहीत आहे. स्कॉट अॅडम्स

 

Art, freedom and creativity will change society faster than politics. – Victor Pinchuk

कला, स्वातंत्र्य आणि सर्जनशीलता राजकारणापेक्षा जलद समाज बदलेल.व्हिक्टर पिंचुक

 

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art. – Ralph Waldo Emerson

सौंदर्याची आवड चव आहे. सौंदर्य निर्मिती कला आहे. – राल्फ वाल्डो इमर्सन

 

Next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. – Martin Luther

देवाच्या वचनाच्या पुढे, संगीताची उत्कृष्ट कला हि जगातील सर्वात मोठा खजिना आहे. – मार्टिन ल्यूथर

 

तुम्हाला हे ‘कलेवर विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

संबंधित पोस्ट

शिक्षकांवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)... Teacher Quotes Marathi and in English language. For convenience quotes are divided into one and more than one sentence section. These quotes are of va...
प्लेटो यांचे विचार व सुविचार... Plato Quotes Marathi Plato Quotes Marathi   Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something. ...
सकारात्मकवर सुविचार... Positive Quotes Marathi Positive Quotes Marathi Translation   Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from th...
मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते ?... मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते ? मैत्री तुटायला कधी सुरुवात होते: आपण मैत्री मध्ये व्यवहार आणतो तेव्हा. मैत्रीमध्ये आपण खूप अपेक्षा ठेवायल...

Leave a Reply