कलेवर सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Art Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section.

Art Quotes Marathi

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. – Scott Adams

स्वतःला चुका करण्यास परवानगी देणे सर्जनशीलता आहे. कोणत्या ठेवायच्या हे माहित असणं कला आहे.स्कॉट अॅडम्स

Quotes Marathi in one sentence, Part 1

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. – Albert Einstein

सृजनशील अभिव्यक्तीत आणि ज्ञानात आनंद जागृत करण्यासाठी शिक्षकांची सर्वोच्च कला आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

The art of communication is the language of leadership. – James Humes

संपर्काची कला ही नेतृत्वाची भाषा आहे. – जेम्स हम्स

 

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls. – Pablo Picasso

कलेचा उद्देश आपल्या आत्म्यांपासून दैनंदिन जीवनातील धूळ धुणे होय. – पाब्लो पिकासो

 

Life imitates art far more than art imitates Life. – Oscar Wilde

कला जीवनाचे अनुकरण करण्यापेक्षा जीवन कलांचे अनुकरण जास्त करते. – ऑस्कर वाइल्ड

 

Youth is the gift of nature, but age is a work of art. – Stanislaw Jerzy Lec

तरुण निसर्गाची भेट आहे, पण वय हे कलेचे एक काम आहे. – स्टनिसलो जर्ज़ी लेक

 

The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. – Sun Tzu

युद्धाची सर्वोच्च कला म्हणजे युद्ध न करता शत्रूला दबदबा देणे. – सन टीझू

 

Making money is art and working is art and good business is the best art. – Andy Warhol

पैसे कमविणे कला आहे आणि काम म्हणजे कला आहे आणि चांगला व्यवसाय सर्वोत्तम कला आहे. – अँडी वॉरहोल

Art Quotes Marathi in one sentence, Part 2

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures. – Henry Ward Beecher

प्रत्येक कलाकार स्वतःचे ब्रश आपल्या आत्म्यामध्ये बुडवतो आणि स्वतःचा स्वभाव त्याच्या चित्रांवर चित्रित करतो. – हेन्री वार्ड बीचर

 

Art, freedom and creativity will change society faster than politics. – Victor Pinchuk

कला, स्वातंत्र्य आणि सर्जनशीलता राजकारणापेक्षा समाज जलद बदलवेल.व्हिक्टर पिंचुक

 

Love of beauty is taste. The creation of beauty is art. – Ralph Waldo Emerson

सौदर्याचे प्रेम स्वाद आहे. सौंदर्याची निर्मिती कला आहे. – राल्फ वाल्डो इमर्सन (सचित्र येथे)

 

Next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world. – Martin Luther

देवाच्या वचनाच्या पुढे, संगीताची महान कला हि जगातील सर्वात मोठा खजिना आहे. – मार्टिन ल्यूथर

 

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. – Albert Einstein

आपण अनुभवू शकणारी सर्वात सुंदर गोष्ट अनाकलनीय आहे. ती सर्व खऱ्या कला आणि विज्ञानाचा स्रोत आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

The art and science of asking questions is the source of all knowledge. – Thomas Berger

प्रश्न विचारण्याची कला आणि विज्ञान सर्व ज्ञानाचा स्रोत आहे. – थॉमस बर्गर

 

खालील पोस्ट आपल्या फेसबुक पेजवरून संकलित:

Do you liked these Quotes? Which one you liked the most? We would love hearing feedback from you, comment it!

Also read Quotes on People here.

Leave a Reply