स्वभाव सुविचार – शांत स्वभावाचा माणूस हा कधीही कमजोर नसतो कारण या जगात

Leave a Reply