शिकणे सुविचार – माझ्या जीवनात, मी जगलो, मी पे्रमात

संबंधित पोस्ट

थियोडोर रूझवेल्ट यांचे विचार व सुविचार... Theodore Roosevelt Quotes Marathi Theodore Roosevelt Quotes Marathi   Do what you can, with what you have, where you are. आपण जे करू शक...
पु. ल. देशपांडे यांचे विचार व सुविचार... पु. ल. देशपांडे सुविचार आपल्या भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला पु. ल. देशपांडे या...
इंदिरा गांधी यांचे विचार व सुविचार... Indira Gandhi Quotes Marathi Indira Gandhi Quotes Marathi Translation   There are two kinds of people, those who do the work and those who...
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे सुविचार... ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. तसेच सुंदर सचित्र स्वरुपात देखील उपलब्ध. आशा आहे तुम्हाला ए. पी....

Leave a Reply