Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

विज्ञानावर विचार व सुविचार

Science Quotes Marathi

Science Quotes Marathi

 

The science of today is the technology of tomorrow. – Edward Teller

आजचे विज्ञान उद्याचे तंत्रज्ञान आहे. – एडवर्ड टेलर

 

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former. – Albert Einstein

केवळ दोन गोष्टी असीम आहेत, विश्व आणि मानवी मूर्खपणा, आणि मला पूर्वीच्या काळाबद्दल खात्री नाही. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

Science is a beautiful gift to humanity; we should not distort it. – A. P. J. Abdul Kalam

विज्ञान मानवतेला एक सुंदर भेट आहे; आपण ते विकृत करू नये. – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

 

Science without religion is lame, religion without science is blind. – Albert Einstein

धर्माशिवाय विज्ञान लंगडा आहे, विज्ञान नसलेले धर्म अंध आहेत. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. – Immanuel Kant

विज्ञान सुसंघटीत ज्ञान आहे. शहाणपण सुसंघटीत जीवन आहे. – इमॅन्युएल कांत

 

Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. – Carl Sagan

विज्ञान हा त्याच्या ज्ञानाचा भागापेक्षा अधिक विचार करण्याची एक पद्धत आहे. – कार्ल सेगन

 

The art and science of asking questions is the source of all knowledge. – Thomas Berger

प्रश्न विचारण्याचे कला आणि विज्ञान सर्व ज्ञानाचा स्रोत आहे. – थॉमस बर्गर

 

The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. – Albert Einstein

आपण अनुभवू शकणारी सर्वात सुंदर गोष्ट अनाकलनीय आहे. ती सर्व खऱ्या कला आणि विज्ञानाचा स्रोत आहे. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन

 

Science is about knowing; engineering is about doing. – Henry Petroski

विज्ञान जाणून घेण्याच्या बाबतीत आहे; अभियांत्रिकी करून घेण्याच्या बाबतीत आहे. – हेन्री पेट्रोस्की

 

Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. – Martin Luther King, Jr.

आपल्या वैज्ञानिक शक्तीने आपली अध्यात्मिक शक्ती उधळली आहे. आपण क्षेपणास्त्रांना मार्गदर्शन आणि पुरुषांना दिशाभूल केलं आहे. – मार्टिन लूथर किंग, जूनियर

 

Science is the great antidote to the poison of enthusiasm and superstition. – Adam Smith

आस्था आणि अंधश्रद्धाच्या विषावर विज्ञान हा उत्तम उतारा आहे.अॅडम स्मिथ

 

वेदनेवर देखील विचार व सुविचार येथे वाचा.

Updated: December 6, 2017 — 1:16 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017