लोक सुविचार – भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो रिकामा खिसा

Leave a Reply