मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट

मैत्रीवर छोटी गोष्ट

मैत्रीवर छोटी गोष्ट आपल्या मराठीत

एक खेकडा समुद्र किना-यावर फिरताना स्वत:च्या पायांमुळे होणारी नक्षी पहात होता. तेव्हढ्यात समुद्राच्या लाटेने ती नक्षी पुसली गेली. ते पाहुन खेकडा लाटेस म्हणाला, “मी तर तुला माझी जवळची मैञिण समजत होतो आणी तरीही तू माझी छान नक्षी पुसून टाकलीस. “त्यावर लाट म्हणाली, “अरे या नक्षीच्या मागावरच मासेमार तुला शोधुन पकडेल म्हणून मी नक्षी पुसली.”

 

निष्कर्ष: मैञीच नातं हे कल्पना शक्तीच्या बाहेरील नातं आहे. नात्याला किंमत द्या व नात्यावर मनापासून विश्वास ठेवा.

मैत्रीवर एक सुंदर सचित्र सुविचार:

तुम्हाला हि कथा कशी वाटली आणि व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

मैत्रीवर सुंदर सुविचार देखील येथे नक्की वाचा.

One Reply to “मैत्रीवर सुंदर छोटी गोष्ट”

Leave a Reply