डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार व सुविचार

बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी

बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी भाषेत, एक आणि एका पेक्षा जास्त वाक्यात:

 • तुमच्या मताची, किंमत मीठमिरची इतकी समजू नका. त्यातील सामर्थ्य ज्या दिवशी तुम्हाला कळेल तेव्हा ते, मत विकत घेऊ पाहणाऱ्याइतके कंगाल कोणीच नसेल.
 • लोकांच्या अंगात देवी, भुतच कां येतात? न्युटन आयझॅक, कोपर्निकस यांच्यासारखे शास्त्रज्ञ कां येत नाहीत? जेव्हा शास्त्रज्ञ अंगात येतील तेव्हा भारत जगावर राज्य करेल.
 • समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व या तीन तत्वावर आधारित जीवनमार्ग म्हणजे लोकशाही. समता, स्वातंत्र्य, सहानुभूती यानेच व्यक्तीचा विकास होतो.
 • माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नये. लाज वाटायला पाहिजे ती आपल्या दुर्गुणांची.
 • विचारक्रांती झाल्याशिवाय आचारात फेरबदल होवू शकत नाही. आचारात फेरबदल करावयाचा झाल्यास आधी मनावर बसलेल्या जुन्या विचारांची छाप काढून टाकणे अगदी अगत्याचे आहे.
 • तुम्ही आपली गुलामगिरी नष्ट करा. स्वाभिमान शुन्यतेचे जीवन जगणे व्यर्थ आहे.
 • आपण मला देवपदाला चढवू नका. एखाद्या व्यक्तीला देवपदाला चढवून इतराने आंधळेपणाने त्याच्या मागे धावत जावे, हे मी तरी कमकुवतपणाचे लक्षण मानतो.
 • धर्म हा विज्ञानाशी विसंगत असून चालत नाही. तो बुद्धिवाद्यांच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे.
 • शिक्षण ही पवित्र संस्था आहे. शाळेत मने सुसंस्कृत होतात. शाळा म्हणजे नागरिक तयार करण्याचे पवित्र क्षेत्र आहे.
 • विज्ञान आणि धर्म या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. एखादी गोष्ट विज्ञानाचे तत्त्व आहे की धर्माची शिकवण आहे याची विचार केला पाहिजे.
 • हिंसा ही वाईट गोष्ट आहे. परंतु गुलामी ही त्यापेक्षाही वाईट गोष्ट आहे.
 • जगामध्ये स्वाभिमानाने जगायला शिका. या जगात काहितरी करून दाखवायचे आहे. अशी महत्तवकांक्षा सदैव तुमच्याकडे असली पाहिजे. लक्षात ठेवा, जे संघर्ष करतात तेच यशस्वी होतात.
 • जो मनुष्य मरायला तयार होतो तो कधीच मरत नाही. जो मनुष्य मरणास भितो तो अगोदरच मेलेला असतो.
 • शिका. संघटीत व्हा. संघर्ष करा.
सचित्र बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी
जो मनुष्य मरायला तयार होतो

एका वाक्यात बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी – भाग १

 • आत्मोद्धार हा दुसर्याच्या कृपेने होत नसतो, तो ज्याचा त्याने करायचा असतो.
 • प्रज्ञा, शील, करुणा, विद्या, मैत्री या पंचतत्वावर प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपले चरित्र बनविले पाहिजे.
 • मोठ्या गोष्टींचे बेत करण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे अधिक श्रेयस्कर ठरते.
 • जेथे एकता – तेथेच सुरक्षितता.
 • काम लवकर करावयाचे असेल, तर मुहूर्त पाहण्यात वेळ घालवू नका.
 • सेवा जवळून, आदर दुरून, व ज्ञान आतून असावे.
 • जो प्रतिकूल लोकमताला घाबरून जात नाही, दुसऱ्यांचे हातचे बाहुले न होण्याईतकी बुद्धी ठेवतात, स्वाभिमान ज्याला आहे, तोच माणूस स्वतंत्र आहे असे मी समजतो.
 • स्वातंत्र्याचे हक्क भीक मागून मिळत नसतात, ते स्व-सामर्थ्याने संपादन करावयाचे असतात, देणगी म्हणून ते लाभत नसतात.
 • माझा जन्म सर्वसाधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठी असावा.
 • माणसाने खावे जगण्यासाठी, पण जगावे समाजासाठी.
 • दुसऱ्याच्या सुख दु:खात भागीदार व्हावयास शिकणे हेच खरे शिक्षण आहे.
 • पती आणि पत्नी यांच्यातील संबंध सर्वात जवळच्या मित्रांपैकी एक असावे.
 • तुम्ही वाघासारखे बना म्हणजे तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही.
 • स्वातंत्र्य विचारसरणीचे, स्वातंत्र्य वृत्तीचे निर्भय नागरिक व्हा !
 • लोकशाहीचे दोन शत्रू म्हणजे ‘हुकूमशाही’ आणि माणसां-माणसांत भेद मानणारी ‘संस्कृती’.
 • शिला शिवाय शिक्षणाची किंमत शून्य आहे.
 • चारित्र्य शोभते संयमाने, सौंदर्य शोभते शीलाने.
 • उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतांना मावळत्या चंद्राला विसरू नका.
 • माणूस धर्माकरिता नाही तर धर्म हा माणसाकरिता आहे.
 • शरिरामध्ये रक्तांचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे.
 • पावलागणिक स्वत:च्या ज्ञानात भर टाकित जाणे यापेक्षा अधिक सुख दुसरे काय असू शकते.
 • ग्रंथ हेच गुरू.
 • वाचाल तर वाचाल.
 • इतरांचे दुर्गुण शोधणापेक्षा त्यांच्यातील सदगुण शोधावे.
 • मला माणसांच्या सहवासापेक्षा पुस्तकांचा सहवास अधिक आवडतो.
 • तिरस्कार माणसाचा नाश करतो.
 • माणसाने जन्मभर जरी शिकायचे मनात आणले तरी विद्यासागराच्या कडेला गुडगाभर ज्ञानात जाता येईल.
सुंदर सचित्र बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी
या पंचतत्वावर प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपले चरित्र बनविले पाहिजे

एका वाक्यात बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार मराठी – भाग २

 • एकत्वाची भावना ही राष्ट्रीयत्वाची जननी होय.
 • द्वेषाला सहानूभूतीने आणि निष्कपटतेने जिंका.
 • बर्फाच्या राशी उन्हांने वितळतात, पण अहंकाराच्या राशी प्रेमाने वितळतात.
 • मनाच्या शांतीची मौलिकता संपत्ती व स्वास्थापेक्षा अधिक असते.
 • सचोटी आणि बुद्धिमत्ता यांचा संगम झाल्याशिवाय कोणत्याही माणसाला मोठे होता येणार नाही.
 • अन्यायाविरूद्ध लढणाच्या ताकद आपल्यात येण्यासाठी आपण स्वाभीमानी व स्वावलंबी बनलं पाहिजे.
 • मी समाजकार्यात, राजकारणात पडलो तरी, आजन्म विद्यार्थीच आहे.
 • ज्यांच्या अंगी धैर्य नाही तो पुढारी होऊ शकत नाही.
 • शक्तिचा उपयोग वेळ – काळ पाहून करावा.
 • महामानव असला तरी त्याच्या चरणी व्यक्ति-स्वातंत्र्याची फुले वाहू नका.
 • शंका काढण्यास देखील ज्ञान लागले.
 • आकाशातील ग्रह-तारे जर माझे भविष्य ठरवत असतील तर माझ्या मेंदूचा आणि माझ्या मनगटाचा काय उपयोग ?
 • नशिबामध्ये नाही तर आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवा.
 • वाणीचा व भाषेचा योग्य उपयोग करता येणे, ही एक तपश्चर्या आहे. तिला मन: संयमाची आणि नियंत्रणाची सवय करावी लागते.
 • मोठ्या गोष्टींचे बेत आखत वेळ दडवण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करने अधिक श्रेयस्कर ठरते.
 • माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नव्हे; लाज वाटायवा हवी ती आपल्या अंगी असलेल्या दुर्गुणांची.
 • जीवन हे मोठे असण्यापेक्षा महान असले पाहिजे.
 • शिक्षण हे वाघीणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राषण करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.
 • तुच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार.
 • मी महिलांच्या प्रगतीवरून त्या समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप करतो.
 • प्रत्येक पिढी नवीन राष्ट्र घडवते.
 • मनाचे स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे.
 • तुम्ही सूर्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशित व्हा, पृथ्वीप्रमाणे परप्रकाशित होऊ नका.
 • स्त्री जात समाजाचा अलंकार आहे.
 • माणूस कितीही मोठा विद्वान असला आणि जर तो इतरांचा व्देष करण्याइतका स्वत:ला मोठा समजू लागला तर तो उजेडात हातात मेणबत्ती धरलेल्या आंधळ्या सारखा असतो.
 • बोलताना विचार करा, बोलून विचारात पडू नका.
 • एखादा खरा प्रियकर ज्या उत्कटेने आपल्या प्रेयसीवर प्रेम करतो त्याचप्रमाणे माझे माझ्या पुस्तकांवर प्रेम आहे.
 • शब्दाला कृतीचे तोरण नसेल तर शब्द वांज ठरतील.
सचित्र बाबासाहेब आंबेडकर सुविचार
बोलून विचारात पडू नका

 

निवेदन: वरील सुविचारांपैकी तुम्हास हव्या असलेल्या व पोस्टमध्ये उपलब्ध नसलेल्या सचित्र सुविचाराची लिंकबद्दल कमेंट करा आम्ही लवकरच लिंक उपलब्ध करून  देण्याचा प्रयत्न करू.

अधिक वाचा: विल्यम शेक्सपियर यांचे सुद्धा सुंदर विचार व सुविचार येथे नक्कीच वाचा.

संबंधित पोस्ट

वेळेवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)...
views 195
Time Quotes Marathi and in English language. For convenience Quotes are divided ...
जीवनावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)...
views 201
Life Quotes Marathi and in English language. For convenience quotes are divided ...
मैत्रीवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)...
views 39
Friendship Quotes Marathi and in English language. For convenience quotes are di...

Leave a Reply