नवीन उद्धरण, विचार व सुविचार

वेळोवेळी अद्ययावत् केलेले नवीन सुविचार मराठी संग्रह.

नवीन सुविचार

  • If you improve by 1% everyday, within a year you will have improved by 365%. think about that.
  • जर आपण दररोज १% ने सुधारणा केली, तर एका वर्षाच्या आत आपण ३६५% ने सुधारणार. त्याबद्दल विचार करा.
  • आपल्या आईने आपल्यासाठी किती वेळा प्रार्थना केली हे आपल्याला कधीही कळणार नाही.
  • ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका.
  • जेव्हा तुम्ही संतापतात, तेव्हा शांत व्हा.

संताप सुविचार मराठी

अद्ययावत् मराठी सुविचार

कुणालाही जिंकायचं असेल तर प्रेमाने जिंका. – महात्मा गांधी


“मरणाच्या भितीपेक्षा दुसरं वाईट काय असू शकतं?” – इरफान खान

एका वाक्यात अद्ययावत् सुविचार मराठी (इंग्रजी-मराठी)

An art book is a museum without walls. – Andre Malraux

एक कलेचे पुस्तक म्हणजे भिंती नसलेले संग्रहालय. – आंद्रे मालरॉक्स


Without the oceans there would be no life on Earth. – Peter Benchley

समुद्रांशिवाय पृथ्वीवर जीवन नसते. – पीटर बेंचले


Research is creating new knowledge. – Neil Armstrong

संशोधन नवीन ज्ञान निर्माण करीत आहे. – नील आर्मस्ट्राँग


A promise must never be broken. – Alexander Hamilton

एक वचन कधीही भंग करू नये. – अलेक्झांडर हॅमिल्टन


All I ask is the chance to prove that money can’t make me happy. – Spike Milligan

पैशामुळे मला आनंद होत नाही हे सिद्ध करण्याची संधी मी फक्त विचारतो. – स्पाइक मिलिगन


Quality is everyone’s responsibility. – W. Edwards Deming

गुणवत्ता ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. – डब्ल्यू. एडवर्ड्स डेमिंग


A hospital bed is a parked taxi with the meter running. – Groucho Marx

हॉस्पिटलचा पलंग म्हणजे मीटर चालणारी पार्क केलेली टॅक्सी. – ग्रॅचो मार्क्स


We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us. – Albert Einstein

निसर्गाने आपल्यावर जे प्रकट केले त्याच्या एक टक्क्याच्या एक हजारांश आपल्याला अजूनही माहित नाही. – अल्बर्ट आईन्स्टाईन


Art is the daughter of freedom. – Friedrich Schiller

कला ही स्वातंत्र्याची मुलगी आहे. – फ्रेडरिक शिलर


Time is money. – Benjamin Franklin

वेळ हा पैसा आहे. – बेंजामिन फ्रँकलिन


I can, therefore I am. – Simone Weil

मी करू शकतो, म्हणून मी आहे. – सिमोन वेइल


Insight is the first condition of Art. – George Henry Lewes

अंतर्दृष्टी ही कलेची पहिली अट आहे. – जॉर्ज हेन्री लुईस


The actions of men are the best interpreters of their thoughts. – James Joyce

पुरुषांच्या क्रिया त्यांच्या विचारांचे सर्वोत्तम दुभाषी असतात. – जेम्स जॉयस


Greatness is a road leading towards the unknown. – Charles de Gaulle

महानता हा अज्ञात दिशेने जाणारा रस्ता आहे. – चार्ल्स डी गॉले


Kind words do not cost much. Yet they accomplish much. – Blaise Pascal

दयाळू शब्दांची किंमत जास्त नसते. तरीही ते बरेच काही साध्य करतात. – ब्लेझ पास्कल


To love is to act. – Victor Hugo

प्रेम करणे म्हणजे कृती करणे होय. – व्हिक्टर ह्यूगो


To give without any reward, or any notice, has a special quality of its own. – Anne Morrow Lindbergh

कोणतेही बक्षीस किंवा कोणतीही सूचना न देता देणे ही स्वतःची एक खास गुणवत्ता आहे. – अ‍ॅन मॉरो लिंडबर्ग


Happiness can exist only in acceptance. – George Orwell

आनंद केवळ स्वीकारातच अस्तित्वात असू शकतो. – जॉर्ज ऑरवेल


Zeal will do more than knowledge. – William Hazlitt

आवेश ज्ञानापेक्षा अधिक करेल. – विल्यम हेझलिट


The soul that is within me no man can degrade. – Frederick Douglass

माझ्यामध्ये जो आत्मा आहे त्याला कोणीही निकृष्ट करू शकत नाही. – फ्रेडरिक डगलास


Our deeds determine us, as much as we determine our deeds. – George Eliot

आपण आपली कर्तव्ये जितकी निर्धारित करतो तितकी आमची कर्मे आपल्याला निर्धारित करतात. – जॉर्ज इलियट


Love is the best thing in the world, and the thing that lives the longest. – Henry Van Dyke

प्रेम ही जगातील सर्वात चांगली गोष्ट आहे आणि जी सर्वात जास्त काळ जगते. – हेन्री व्हॅन डाईक


Through a painting we can see the whole world. – Hans Hofmann

एका चित्रकलेद्वारे आपण संपूर्ण जग पाहू शकतो. – हंस हॉफमॅन


Honesty is the first chapter in the book of wisdom. – Thomas Jefferson

प्रामाणिकपणा हा शहाणपणाच्या पुस्तकाचा पहिला अध्याय आहे. – थॉमस जेफरसन


A man should never neglect his family for business. – Walt Disney

माणसाने व्यवसायासाठी कधीही आपल्या कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करू नये. – वॉल्ट डिस्ने


There is nothing permanent except change. – Heraclitus

बदलाशिवाय कायमस्वरूपी काहीही नाही. – हेरॅक्लिटस


Life without liberty is like a body without spirit. – Khalil Gibran

स्वातंत्र्य नसलेले जीवन हे आत्मा नसलेल्या शरीरासारखे असते. – खलील जिब्रान


The hardest thing is to take less when you can get more. – Kin Hubbard

सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण जास्त मिळवू शकता तेव्हा कमी घेणे. – किन हबर्ड


Love is blind. – Geoffrey Chaucer

प्रेम आंधळ असत. – जेफ्री चौसर


Let your mind alone, and see what happens. – Virgil Thomson

आपले मन एकटे होऊ द्या, आणि काय होते ते पहा. – व्हर्जिल थॉमसन


I’m not an expert on the arms race. – A. P. J. Abdul Kalam

मी शस्त्राच्या शर्यतीचा तज्ज्ञ नाही. – ए.पी. जे.अब्दुल कलाम


Quick decisions are unsafe decisions. – Sophocles

द्रुत निर्णय हे असुरक्षित निर्णय आहेत. – सोफोकल्स


Great hopes make great men. – Thomas Fuller

महान आशा महान पुरुष बनवतात. – थॉमस फुलर


Applause is a receipt, not a bill.  – Dale Carnegie

टाळ्या ही बिल नाही तर पावती आहे. – डेल कार्नेगी


Care and diligence bring luck. – Thomas Fuller

काळजी आणि परिश्रम नशीब आणतात. – थॉमस फुलर


Be happy in the moment, that’s enough. – Mother Teresa

क्षणात आनंदी रहा, ते पुरेसे आहे. – मदर टेरेसा


To begin, begin. – William Wordsworth

सुरू करण्यासाठी, सुरू करा. – विल्यम वर्ड्सवर्थ


I am a part of everything that I have read. – Theodore Roosevelt

मी वाचलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा एक भाग आहे. – थियोडोर रुझवेल्ट


Rather fail with honor than succeed by fraud. – Sophocles

फसवणूक करून यशस्वी होण्याऐवजी सन्मानाने अपयशी व्हा. – सोफोकल्स


Every day is another chance to change your life.

प्रत्येक दिवस आपले जीवन बदलण्याची संधी आहे.


Patience is power.

धैर्य शक्ती आहे.


If you want to achieve greatness stop asking for permission. – Anonymous

आपण महानता प्राप्त करू इच्छित असल्यास परवानगी मागणे थांबवा. – अनामिक


Start where you are. Use what you have. Do what you can. – Arthur Ashe

आपण जेथे आहात तेथे प्रारंभ करा. आपल्याकडे जे आहे ते वापरा. आपण जे करू शकता ते करा. – आर्थर अॅश


“The best proof of love is trust.” – Joyce Brothers

“प्रेमाचा उत्तम पुरावा म्हणजे विश्वास.” – जॉयस ब्रदर्स


“Love is a friendship set to music.” – Joseph Campbell

“प्रेम ही संगीतावर आधारित मैत्री आहे.” – जोसेफ कॅम्पबेल


Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. – Mahatma Gandhi

आनंद म्हणजे जेव्हा आपण काय विचार करता, आपण काय म्हणता आणि आपण जे करता ते सुसंगत असते. – महात्मा गांधी


“A cousin is a little bit of childhood that can never be lost.” – Marion C. Garretty

“एक चुलत भाऊ म्हणजे थोडे बालपण जे कधीही हरवू शकत नाही.” – मेरियन सी गॅरेट्टी


Limit your “always” and your “nevers.” – Amy Poehler​​

आपल्या “नेहमी” आणि आपल्या “कधीही नाही” वर मर्यादा घाला. – एमी पोहलर


To teach is to learn twice over. – Joseph Joubert

शिकवणे म्हणजे दोनदा शिकणे. – जोसेफ जौबर्ट


Happy people plan actions, they don’t plan results. – Dennis Waitley

आनंदी लोक कृती करण्याची योजना आखतात, ते निकालांची योजना आखत नाहीत. – डेनिस वेटली


“It’s not about being good at something. It’s about being good to yourself.”

“हे एखाद्या गोष्टीत चांगले असण्याबद्दल नाही. हे स्वतःला चांगले होण्याबद्दल आहे.”


The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit. – Nelson Henderson

जीवनाचा खरा अर्थ म्हणजे झाडे लावणे, ज्याच्या सावलीत आपण बसण्याची अपेक्षा करत नाही. – नेल्सन हेंडरसन


If the world was blind how many people would you impress? – Boonaa Mohammed

जर जग अंध असेल तर आपण किती लोकांना प्रभावित कराल? – बूना मोहम्मद


Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – R. Brault

आपण कधीही न मिळालेली दिलगिरी स्वीकारण्यास शिकता तेव्हा जीवन सोपे होते. – आर. ब्राल्ट


Change the game, don’t let the game change you. – Macklemore

खेळ बदला, खेळास आपल्याला बदलू देऊ नका. – मैकलीमोर


Embrace the glorious mess that you are. – Elizabeth Gilbert

आपण आहात अशा भव्य गोंधळांना आलिंगन द्या. – एलिझाबेथ गिलबर्ट


No matter what you achieve, what you want to aspire to be, or how famous and powerful you become, the most important thing is whether you are excited about each and every moment of your life because of your work and people around you. – Sushant Singh Rajput

आपण काय साध्य केले, आपण काय बनू इच्छित आहात किंवा आपण किती प्रसिद्ध आणि शक्तिशाली आहात महत्त्वाचे नाही, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षणाबद्दल आपल्या कामामुळे आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल उत्सुक आहात की नाही. – सुशांत सिंह राजपूत


White is not always light and black is not always dark. – Habeeb Akande

पांढरा नेहमी प्रकाश नसतो आणि काळा नेहमी अंधार नसतो. – हबीब अकांडे


A happy soul is the best shield for a cruel world. – Atticus

आनंदी आत्मा ही क्रूर जगासाठी सर्वोत्तम ढाल आहे. – अ‍ॅटिकस


Don’t you know your imperfections is a blessing? – Kendrick Lamar

आपल्याला माहित नाही की आपल्या अपूर्णता एक आशीर्वाद आहे? – केन्ड्रिक लमार


I don’t need it to be easy, I need it to be worth it. – Lil Wayne

मला हे सोपे असणे आवश्यक नाही, मला ते किमतीचे असणे आवश्यक आहे. – लिल वेन


Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today. – James Dean

स्वप्न असे पहा कि आपण कायम जगणार आहात, जगा असे कि आपण आज मरणार आहात. – जेम्स डीन


Have enough courage to start and enough heart to finish. – Jessica N. S. Yourko

सुरू करण्यासाठी पुरेसे धैर्य आणि समाप्त करण्यासाठी पुरेसे हृदय असू द्या. – जेसिका एन. एस. युरको


If I’m gonna tell a real story, I’m gonna start with my name. – Kendrick Lamar

मी एक वास्तविक कथा सांगत असल्यास, मी माझ्या नावाने प्रारंभ करणार आहे. – केन्ड्रिक लमार


I have nothing to lose but something to gain. – Eminem

माझ्याकडे गमावण्यासारखे काही नाही परंतु मिळवण्याचे काहीतरी आहे. – एमिनेम


Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path.

सर्वच वादळे तुमच्या आयुष्यात अडथळे आणण्यासाठी येत नाहीत. काही आपला मार्ग मोकळा करण्यासाठी येतात.


Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

इतके चांगले व्हा की ते आपल्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. – स्टीव्ह मार्टिन


The meaning of life is to give life meaning. – Ken Hudgins

जीवनाचा अर्थ म्हणजे जीवनाला अर्थ देणे. – केन हडजिन्स


There is no substitute for hard work. – Thomas Edison

कठोर परिश्रमाला पर्याय नाही. – थॉमस एडिसन


Love is never wrong. – Melissa Etheridge

प्रेम कधीच चुकीचे नसते. – मेलिसा इथरिज


Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale

आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन व्हिन्सेंट पेले


It is never too late to make things right. – Unknown

गोष्टी योग्य करायला उशीर कधीच होत नाही. – अज्ञात


Love is when you meet someone who tells you something new about yourself. – Andre Breton

जेव्हा आपण एखाद्यास भेटता जो आपल्याला आपल्याबद्दल काहीतरी नवीन सांगतो तेव्हा प्रेम असते. – आंद्रे ब्रेटन


Happiness depends upon ourselves. – Aristotle

आनंद स्वतःवर अवलंबून असतो. – अरिस्टॉटल


Strive for greatness. – Lebron James

महानतेसाठी झगडा. – लेबरॉन जेम्स


To my favorite person, see you soon when the virus is over.

माझ्या आवडत्या व्यक्तीला, विषाणू संपल्यावर लवकरच भेटू.


Determine your priorities and focus on them. – Eileen McDargh

आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करा आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करा. – आयलीन मॅकडार्घ


One day the people that don’t even believe in you will tell everyone how they met you. – Johnny Depp

एक दिवस ज्या लोकांनी आपल्यावर विश्वासही ठेवला नाही ते आपल्‍याला कसे भेटले हे सर्वांना सांगतील. – जॉनी डेप


Struggles hide behind smile. – Trent Shelton

संघर्ष हास्याच्या मागे लपतात. – ट्रेंट शेल्टन


Change the world by being yourself. – Amy Poehler

स्वत: बनून जग बदला. – अ‍ॅमी पोहलर


sometimes you have to make a decision that will hurt your heart but heal your soul. – Trent Shelton

कधीकधी आपल्याला असा निर्णय घ्यावा लागेल ज्यामुळे आपल्या हृदयाला दुखापत होईल परंतु आपल्या आत्म्याला बरे करेल. – ट्रेंट शेल्टन


Self-reliance is the only road to true freedom, and being one’s own person is its ultimate reward. – Patricia Sampson

आत्मनिर्भरता हाच खरा स्वातंत्र्याचा एकमेव मार्ग आहे आणि स्वतःची व्यक्ती असणे हे त्याचे अंतिम बक्षीस आहे. – पेट्रीसिया सॅम्पसन


Save one life, you’re a hero. Save 100 lives, you’re a nurse.

एक जीव वाचवा, आपण नायक आहात. 100 जीव वाचवा, आपण परिचारिका आहात.


I could agree with you but then we’d both be wrong. – Harvey Specter

मी तुझ्याशी सहमत होऊ शकलो असतो पण मग आपण दोघे चुकीचे असू. – हार्वे स्पॅक्टर


Hate comes from intimidation, love comes from appreciation. – Tyga

द्वेष हा भीतीपोटी येतो, प्रेम कौतुकाने येते. – टायगा


A child’s first teacher is its mother. – Peng Liyuan

मुलाची पहिली शिक्षक त्याची आई असते. – पेंग लियुआन


Problems are not stop signs, they are guidelines. – Robert H. Schuller

समस्या थांबण्याची चिन्हे नाहीत, ती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. – रॉबर्ट एच. शूलर


All limitations are self-imposed. – Oliver Wendell Holmes

सर्व मर्यादा स्वयं-लादल्या आहेत. – ऑलिव्हर वेंडेल होम्स


If you tell the truth you don’t have to remember anything. – Mark Twain

आपण सत्य सांगितले तर आपल्याला काहीही लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही. – मार्क ट्वेन


Ultimately a great nation is a compassionate nation. – Martin Luther King, Jr.

शेवटी एक महान राष्ट्र एक दयाळू राष्ट्र आहे. – मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर


Once you choose hope, anything’s possible. – Christopher Reeve

एकदा आपण आशा निवडली, काहीही शक्य आहे. – ख्रिस्तोफर रीव्ह


Die with memories, not dreams. – Unknown

स्वप्नांसह नव्हे, तर आठवणींसह मरा. – अज्ञात


Every moment is a fresh beginning. – T.S Eliot

प्रत्येक क्षण एक नवीन सुरुवात आहे. – टी.एस. इलियट


Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

इतके चांगले व्हा की ते आपल्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. – स्टीव्ह मार्टिन


The creative mind is restless. – Rishi Kapoor
सर्जनशील मन अस्वस्थ असतं. – ऋषी कपूर

Home is where your mom is. – Unknown

जिथे तुमची आई आहे, तिथे तुमचे घर आहे. – अज्ञात


Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

आपण कल्पना करू शकता अशी प्रत्येक गोष्ट खरी आहे. – पाब्लो पिकासो


Whatever you do, do it well. – Walt Disney

आपण जे काही कराल ते चांगले करा. – वॉल्ट डिस्ने


“Wear the old coat and buy the new book.” – Austin Phelps

“जुना कोट घाला आणि नवीन पुस्तक विकत घ्या.” – ऑस्टिन फेल्प्स


You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.

तू माझा हात थोडा वेळ धरला असेल, पण तू माझं हृदय सदैव धरलंय

नवीन सुविचार मराठी (इंग्रजी-मराठी)

Happy people:

Don’t show off Talk Less

Learn daily

Help others

Laugh more

Ignore bullshit Live longer

आनंदी लोक

दिखावा करत नाहीत, कमी बोलतात

दररोज शिकतात

दुसऱ्यांना मदत करतात

अधिक हसतात

मूर्खपणा दुर्लक्षित करतात, दीर्घ जगतात


Real is rare. Fake is everywhere.

वास्तविक दुर्मिळ आहे. बनावट सर्वत्र आहे.

 

तुम्हाला हे नवीन सुविचार आवडले असल्यास नोंदणी अवश्य करा आणि वेळोवेळी नवीन अद्यावतनांसाठी फेसबुक पेज ला लाईक आणि इंस्टाग्राम प्रोफाईल ला अनुसरण करा.

2 उत्तरे द्या “नवीन उद्धरण, विचार व सुविचार”

Leave a Reply