घडणे सुविचार – केवळ एखादी गोष्ट तुमच्यासाठी आत्ता घडत नाहीये याचा अर्थ

Leave a Reply