Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: people

वाईट बातमी: तुम्ही तुम्हाला हवे तसे लोक…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People वाईट बातमी: तुम्ही तुम्हाला हवे तसे लोक बनवू शकत नाही. तुम्ही त्यांना नियंत्रीत करु शकत नाही. त्यांच्याकडून तुमच्या अपेक्षा पुर्ण करवून घेउु शकत नाही. चांगली बातमी: त्याने फरक पडत नाही.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read […]

माणूस निराळा वागतोय, बिघडला-कामातून…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Marathi Quote People by Va Pu Kale माणूस निराळा वागतोय, बिघडला-कामातून गेला, असं आपण पटकन एखादया बद्यल बोलतो. पण तसं नसतं. त्या सगळयाचा अर्थ तो आपल्याला हवा तसा वागत नाही एवढाच असतो. – व. पु. काळे   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास नक्कीच कळवा. Also […]

महान व्यक्तींचे लोकांवर सुंदर विचार व सुविचार

People Quotes Marathi

People Quotes Marathi by great persons. People Quotes Marathi with translation.   Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people. – Steve Jobs व्यवसायातील महान गोष्टी कधीही एका व्यक्तीने केले नाहीत. ते लोकांच्या एका संघाने केले आहेत. – स्टीव्ह जॉब्स   Stay positive and happy. Work […]

Page 2 of 212
Jivnat Shiklele Dhade © 2017