Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: time

वेळेवर विचार व सुविचार

Time Quotes Marathi

Time Quotes Marathi Time Quotes Marathi Translation   The two most powerful warriors are patience and time. – Leo Tolstoy दोन सर्वात शक्तिशाली योद्धा धैर्य आणि वेळ आहेत. – लिओ टॉल्स्टॉय   The time you feel lonely is the time you most need to be by yourself. – Douglas Coupland ज्या वेळी आपल्याला एकटेपणा जाणवतो […]

कठीण काळात सतत स्वत:ला…

Marathi Quote Hard Time

Marathi Quote Hard Time Marathi Quote Hard Time कठीण काळात सतत स्वत:ला सांगा “शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाही.” Tell yourself in the difficult times: “The race is not over yet, because I have not won yet.”   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017