स्मितवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Smile Quotes Marathi English

Smile Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes.

Smile Quotes Marathi

I never get tired of smiling. I’m just the kind of guy who likes to smile. – Jason Ritter

मी हसण्यापासून कधीच कंटाळत नाही. मी फक्त अशा प्रकारची व्यक्ती आहे जी ला हसणे आवडते.जेसन रिटर

Smile Quotes Marathi Pictorial

Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life. – Yoko Ono

आरशामध्ये मध्ये हसा. प्रत्येक सकाळी करा आणि आपण आपल्या जीवनात मोठा फरक पहाणे सुरू कराल. – योको ओनो (Pictorial Quote here)

 

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace. – Christie Brinkley

जगाशी आपले स्मित वाटा. हे मैत्री आणि शांतीचे प्रतीक आहे. – क्रिस्टी ब्रिन्क्ली (Pictorial Quote here)

Smile Quotes in one sentence

Colors are the smiles of nature. – Leigh Hunt

रंग निसर्गच्या हसू आहेत. – लेह हंट

Smile Quotes Marathi English Pictorial

A smile is the universal welcome. – Max Eastman

एक स्मित सार्वत्रिक स्वागत आहे. – मॅक्स ईस्टमॅन

 

Because of your smile, you make life more beautiful. – Thich Nhat Hanh

आपल्या हसण्यामुळे, आपण जीवन अधिक सुंदर बनवता – थिच नहत हान्ह (Pictorial Quote here)

 

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you. – Les Brown

आपले मंदहास्य आपल्याला सकारात्मक चेहरा देईल ज्यामुळे लोक आपल्या सभोवताली आरामदायक अनुभवतील. – लेस ब्राउन

 

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. – Mother Teresa

आपण नेहमी हसून एकमेकांशी भेटू या, कारण हसणे ही प्रेमाची सुरुवात आहे.मदर टेरेसा (Pictorial Quote here)

 

Beauty is power; a smile is its sword. – John Ray

सौंदर्य शक्ती आहे; एक स्मित तिची तलवार आहे. – जॉन रे

 

Nothing you wear is more important than your smile. – Connie Stevens

आपल्या हसण्यापेक्षा आपण जे काही परिधान केले ते अधिक महत्त्वाचे नाही. – कॉनी स्टीव्हन्स

 

Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart. – Anthony J. D’Angelo

स्मित, हि सगळ्यांच्या हृदयाच्या कुलूपास बसणारी किल्ली आहे. – अँथनी जे डी अँजेलो

 

A warm smile is the universal language of kindness. – William Arthur Ward

एक उबदार स्मित हा दयाळूपणाची वैश्विक भाषा आहे. – विल्यम आर्थर वार्ड

 

A smile is happiness you’ll find right under your nose. – Tom Wilson

एक स्मित आनंद आहे आपल्याला आपल्या नाकाखाली सापडेल. – टॉम विल्सन

 

Smile, it’s free therapy. – Douglas Horton

हसा, हे विनामूल्य उपचार आहे.डग्लस हॉर्टन

 

Start every day off with a smile and get it over with. – W. C. Fields

दररोज एक स्मितसह प्रारंभ करा आणि त्यासह मिळवा. – डब्ल्यू. सी. फील्डस्

Smile Quote from Instagram post:

 

View this post on Instagram

 

A post shared by जीवनात शिकलेले धडे (@jivnatshikleledhade) on


Do you liked these Quotes? Which one you liked the most? We would love hearing feedback from you, comment it!