शिक्षण विचार व सुविचार

सुंदर शिक्षण सुविचार मराठी

शिक्षण सुविचार मराठी एक व एका पेक्षा अधिक वाक्यात, आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचे एक व एका पेक्षा अधिक वाक्यात अशा विभागात. अपेक्षा आहे तुम्हाला हा संग्रह नक्कीच आवडेल. शिक्षण जर माणसाला माणसापासून दूर करणार असेल, तर ते शिक्षणच नव्हे. व्यक्तीमध्ये मुलभूत जाणीव निर्माण करून व्यक्तित्वाचा विकास करणे हा शिक्षणाचा उद्देश आहे. फक्त वही पेन म्हणजे शिक्षण…… Continue reading शिक्षण विचार व सुविचार

शिक्षणावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Education Quotes Marathi and in English language. Quotes are divided into one and more than one sentence section. These quotes are of various famous persons. We hope that you will like this little collection of quotes on education. Education Quotes Marathi The function of education is to teach one to think intensively and to think critically.…… Continue reading शिक्षणावर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)