Categories
Text Quotes

वेळेवर सुविचार

वेळ सुविचार अज्ञात आणि प्रसिद्ध व्यक्तींचे व एक आणि एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात. अपेक्षा आहे तुम्हास हा वेळेवरील सुविचारांचा संग्रह नक्कीच आवडेल. वेळ सुविचार वेळ तशीही निघूनच जाणार आहे. प्रश्न आहे तुम्ही त्याचा कसा वापर करणार. वेळेला सहज पणे कधीही घेऊ नका. जगातील सर्व पैसे देऊन गेलेला एक क्षण परत मिळवला जाऊ शकत नाही. […]

Categories
English Marathi Quotes Quotes

वेळेवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Time Quotes Marathi and in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. This quotes are of various famous persons. We hope that you will like this collection of quotes on time. Time Quotes Marathi Time is more value than money. You can get more money, but you […]