अब्राहम लिंकन यांचे विचार व सुविचार

सुंदर अब्राहम लिंकन सुविचार मराठी

अब्राहम लिंकन सुविचार मराठी भाषेत आणि एक व एकापेक्षा अधिक वाक्यात अशा भागात: मी जिंकण्यासाठी बांधील नाही. पण मी चांगलं आणि वाईट होण्यासाठी बांधील आहे. अमेरिका कधीही बाहेरून नष्ट होणार नाही. आपण जर अडखळलो आणि आपली स्वातंत्र्य गमावून बसलो, तर असं यामुळे होईल कारण आपण स्वतःचा नाश केला. जेव्हा मी चांगले करतो, तेव्हा मला चांगले…… Continue reading अब्राहम लिंकन यांचे विचार व सुविचार

अब्राहम लिंकन यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Abraham Lincoln Quotes Marathi Translation Abraham Lincoln Quotes Marathi America will never be destroyed from the outside. If we falter and lose our freedoms, it will be because we destroyed ourselves. अमेरिका कधीही बाहेरून नष्ट होणार नाही. आम्ही जर अडखळलो आणि आपली स्वातंत्र्य गमावून बसलो तर आपण स्वतःचा नाश केला, असे कारण होईल. Abraham Lincoln…… Continue reading अब्राहम लिंकन यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)