Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

वाईट बातमी: तुम्ही तुम्हाला हवे तसे लोक…

Marathi Quote People

Marathi Quote People

Marathi Quote People

Quote on People

वाईट बातमी:
तुम्ही तुम्हाला हवे तसे लोक बनवू शकत नाही.
तुम्ही त्यांना नियंत्रीत करु शकत नाही.
त्यांच्याकडून तुमच्या अपेक्षा पुर्ण करवून घेउु
शकत नाही.

चांगली बातमी:
त्याने फरक पडत नाही.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read text and pictorial based quote on trust here.

Updated: August 22, 2017 — 11:00 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017