Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

आपण लोकांना चुकून भेटत…

Marathi Quote People

Marathi Quote People Image

Marathi Quote People

Quote on People

We don’t meet people accidentally. Everyone comes in our life for a reason.

आपण लोकांना चुकून भेटत नाही. प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात एका कारणासाठी येतो.

 

हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Read more text and pictorial based quote on people here.

Updated: September 21, 2017 — 10:20 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2017