तुमच्या विचारातून तुमचं व्यक्तिमत्व झळकत…

Marathi Quotes on Thought, Personality and Attention

Marathi Quotes:

Marathi Quotes

तुमच्या विचारातून तुमचं व्यक्तिमत्व झळकत असतं त्याकडे तुमचे लक्ष नसले तरी इतरांचे लक्ष असते. तुमचे विचार समजले की तुम्ही समजलात. सुंदर विचार करा आणि सुंदर व्यक्तिमत्व घडवा.

Read more quotes on thought here.

Read more quotes on personality here.

Read more quotes on attention here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17