Quote of the Day   

काही लोक पाऊसात चालतात, इतर…

Rain Quotes Marathi

Rain Quotes Marathi

Rain Quotes Marathi

Quote on Rain

काही लोक पाऊसात चालतात, इतर फक्त ओले होतात. – राॅजर मिलर

Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller

 

Also read text and pictorial based quotes on people here.

Quotes impacts on our life very positively and they are very helpful. Also check out best Marathi Stories and Articles available on our site.

Latest Stories   

Marathi Stories:

Marathi Stories

खास मुलांसाठी एका नवरा-बायकोची गोष्ट

Marathi Stories on Husband, Wife, Angry and Fear Marathi Stories: एका नवरा बायकोला नदीच्या पलिकडे जायचे असते. दोरीचा जुना पुल असल्याने व अंधार असल्याने भिती वाटत होती. नवरा बोलतो की मी जाऊन पहातो. तो माघारी लवकर येत नाही. भयचकित अवस्थेत एका उंच आणि धोकादायक पुलाच्या टोकाला उभी असते. खूप घाबरलेली आणि अगदी एकटी. तिचा नवरा […]

0 comments
Jivnat Shiklele Dhade © 2016-17