Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Va Pu Kale Quotes

Va Pu Kale Quotes

मैत्रीचे धागे कोळ्यापेक्षाही बारीक असतात, पण लोखंडाच्या तारेपेक्षाही मजबूत असतात. तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्राघातेनेही तुटणार नाहीत.

Updated: December 30, 2017 — 2:02 pm

Leave a Reply

Jivnat Shiklele Dhade © 2017