Categories
Text Quotes

शहाणपण – विचार व सुविचार

Wisdom Quotes Marathi Wisdom Quotes Marathi   For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone. – Audrey Hepburn सुंदर डोळ्यांसाठी, इतरांमध्ये चांगल्या गोष्टी शोधा; सुंदर ओठांसाठी, फक्त दयाळूपणाचे शब्द बोला; आणि समतोलासाठी, आपण कधीच […]