Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: Winston Churchill

विन्स्टन चर्चिल यांचे विचार व सुविचार

Winston Churchill Quotes Marathi Winston Churchill Quotes Marathi Translation   If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future. – Winston Churchill आपण जर भूत आणि वर्तमान यांच्यात भांडण सुरु केले तर आपल्याला असे वाटेल की आपण भविष्य गमावलो आहोत. – विन्स्टन चर्चिल   Success is not […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017