Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: Va Pu Kale

व. पु. काळे यांचे सुंदर विचार व सुविचार

Va Pu Kale Quotes

Va Pu Kale Quotes 29 Va Pu Kale Quotes १) मैत्रीचे धागे कोळ्यापेक्षाही बारीक असतात, पण लोखंडाच्या तारेपेक्षाही मजबूत असतात. तुटले तर श्वासानेही तुटतील, नाहीतर वज्राघातेनेही तुटणार नाहीत. २) संवाद दोनच माणसांचा होतो, त्याच्यात तिसरा माणूस आला की त्या गप्पा होतात. ३) कोमलतेत प्रचंड सामर्थ्य असतं, कोमलता म्हणजे दुर्बलता नव्हे. म्हणूनच खडक झिजतात प्रवाह रुंदावत […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017