Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: trust

प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका, कारण…

Trust Quote Marathi

Trust Quote Marathi Trust Quote Marathi Image Don’t trust everyone. Because sugar & both have same color. प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका, कारण साखर आणि मीठ दोघांना एकच रंग आहे.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote […]

मैत्री असो वा नातेसंबंध, सगळे बंध हे…

Marathi Quote Trust

Marathi Quote Trust Marathi Quote Trust Image Whether it’s a friendship or relationship, all bonds are built on trust, without it you have nothing. मैत्री असो वा नातेसंबंध, सगळे बंध हे विश्वासावरच बांधले जात असतात. त्याच्याशिवाय तुमच्याकडे काहीच नाहीये.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या […]

महान व्यक्तींचे विश्वासावर सुंदर विचार व सुविचार

Trust Quotes Marathi

Trust Quotes Marathi by great persons. Trust Quotes Marathi with translation.   I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you’re grateful, you’ll see God open up new doors. – Joel Osteen माझा विश्वास आहे की जर तुम्ही तुमचा विश्वास ठेवाल, तुम्ही तुमचा भरवसा ठेवाल, तुम्ही […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017