Categories
Text Quotes

प्रवास – विचार व सुविचार

Travel Quotes Marathi Travel Quotes Marathi Translation   The world is a book, and those who do not travel read only a page. – Saint Augustine जग एक पुस्तक आहे, आणि ज्यांनी प्रवास केला नाही त्यांनी फक्त एक पृष्ठ वाचले आहे. – सेंट अगस्टाइन   Every day is a journey, and the journey itself is […]