Jivnat Shiklele Dhade

Marathi Quotes & Stories

Tag: thought

प्रत्येक विचार आपण…

Beautiful Thought Quote

Thought Quote in Marathi Thought Quote in Marathi Image Every thought we think is creating our future. – Louise Hay प्रत्येक विचार आपण विचार करतो आपले भविष्य घडवत आहे. – लुईस हेय   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and […]

विचार – विचार व सुविचार

Thought Quotes Marathi

Thought Quotes Marathi Thought Quotes Marathi Translation   With the new day comes new strength and new thoughts. – Eleanor Roosevelt नवीन दिवसात नवीन शक्ती आणि नवीन विचार येतात. – एलेनोर रूझवेल्ट   Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन […]

तुमच्या ९० टक्के समस्यांचे कारण…

Marathi Quote Thought

Marathi Quote Thought Marathi Quote Thought Image तुमच्या ९० टक्के समस्यांचे कारण तुमचे स्वत:चे विचार असतात, त्यामुळे नेहमी सकारात्मक विचार करा. The reason for your 90% problem is your own thoughts, so always think positive.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read […]

विचार हेतूकडे नेतो, हेतू कृतीकडे…

Marathi Quote Thought

Marathi Quote Thought Marathi Quote Thought Image विचार हेतूकडे नेतो, हेतू कृतीकडे नेतो, कृतीमुळेच सवय लागते, सवयीमुळे स्वभाव बनतो आणि स्वभावामुळेच साध्य प्राप्त होते. म्हणजे विचार हीच यशाची पहिली पायरी आहे.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text based ‘यश – विचार […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017