Categories
Text Quotes

विचार – विचार व सुविचार

Thought Quotes Marathi Thought Quotes Marathi Translation   With the new day comes new strength and new thoughts. – Eleanor Roosevelt नवीन दिवसात नवीन शक्ती आणि नवीन विचार येतात. – एलेनोर रूझवेल्ट   Change your thoughts and you change your world. – Norman Vincent Peale आपले विचार बदला आणि आपण आपले जग बदलता. – नॉर्मन […]