यश – विचार व सुविचार

Success Quotes Marathi Success Quotes Marathi Translation   Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. – Pele यश अपघात नाही. हे कठोर परिश्रम, चिकाटी, शिकणे, अभ्यास, त्याग करणे आणि सर्वात जास्त, आपण काय करत आहात किंवा काय […]

Translate »