स्मित – विचार व सुविचार

Smile Quotes Marathi Smile Quotes Marathi Translation   Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life. – Yoko Ono आरशामध्ये मध्ये हसा. प्रत्येक सकाळी करा आणि आपण आपल्या जीवनात मोठी फरक पहाणे सुरू कराल. – योको ओनो   Share your smile with the world. […]