Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: relationship

खरे नाते तेच… जे…

Marathi Quote Relationship

Marathi Quote Relationship Marathi Quote Relationship Image खरे नाते तेच… जे तुम्हाला भूतकाळासकट स्विकारते, वर्तमानकाळात पाठराखण करते आणि भविष्यात तुम्हाला धीर देते! प्रेम देते!   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text based ‘नाते – विचार व सुविचार’ here.

नाते – विचार व सुविचार

Relationship Quotes Marathi

Relationship Quotes Marathi Relationship Quotes Marathi Translation   Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship. – Buddha आरोग्य ही एक मोठी भेटवस्तू आहे, समाधान मोठी संपत्ती आहे, विश्वास सर्वात उत्तम संबंध आहे. – बुद्ध   In finding love, I think it’s important to be patient. In being in a […]

नातं हे हात आणि डोळयासारखे…

Marathi Quote Relationship

Marathi Quote Relationship Marathi Quote Relationship Image नातं हे हात आणि डोळयासारखे असले पाहिजे. हाताला लागले तर डोळयात पाणी येते आणि डोळयात पाणी आले तर ते पुसायला हातच पुढे येतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Also read text and pictorial based quote on […]

Jivnat Shiklele Dhade © 2017