Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: people

People Quotes Marathi

Beautiful People Quotes Marathi

People Quotes Marathi in Pictorial and Text format. Beautiful People Quotes by various known famous and unknown persons.

काही लोक स्वत: त्यांचे वादळ…

People Quote Marathi People Quote Marathi काही लोक स्वत: त्यांचे वादळ बनवतात, आणि जेव्हा त्यांचा वर्षाव होतो तेव्हा वेडयासारखं वागतात.   Pictorial People Quote Marathi   लोकांवर अधिक विचार व सुविचार येथे वाचा.

जर लोकं तुम्हाला खाली…

Marathi Quote People Pictorial Marathi Quote People जर लोकं तुम्हाला खाली खेचण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्याचा एकच अर्थ होतो तुम्ही त्यांच्या वर आहात.   लोकांवर अधिक विचार व सुविचार येथे वाचा.

लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार…

People Quote Marathi People Quote Marathi Image लोकांचे त्यांच्या कृतीनुसार व्यक्तीचित्रण करा आणि तुम्ही त्यांच्या शब्दांद्वारे कधीही फसविले जाणार नाहीत.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on people here.

जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर…

Marathi Quote People Marathi Quote People Image The world is filled with nice people. If you can’t find one, be one. जग छान लोकांनी भरलेलं आहे. जर आपण एक शोधू शकत नसल्यास, एक व्हा.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more […]

आपण लोकांना चुकून भेटत…

Marathi Quote People Marathi Quote People Image We don’t meet people accidentally. Everyone comes in our life for a reason. आपण लोकांना चुकून भेटत नाही. प्रत्येकजण आपल्या आयुष्यात एका कारणासाठी येतो.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial […]

काही लोक केवळ एकटं कसं…

Marathi Quote People Marathi Quote People Image Some people come into your life only to teach you how to live alone. काही लोक केवळ एकटं कसं जगतात हे शिकवण्यासाठी तुमच्या जीवनात येतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and […]

सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि…

Marathi Quote People Marathi Quote People Image सांगण्यापेक्षा समजण्यावर, घेण्यापेक्षा देण्यावर आणि बोलण्यापेक्षा करण्यावर भर असेल, तर विचार कृतीत उतरतात आणि तिथंच खरी माणसं घडतात.   हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quotes on people here.

माणसे कमविण्यात जो आनंद…

Marathi Quote People Marathi Quote People Image माणसे कमविण्यात जो आनंद आहे, तो पैसा कमविण्यात नाही. The joy in earning people, is not in earning money. हा चित्रमयी विचार किंवा सुविचार तुम्हाला कसा वाटला व व्याकरणाच्या आणि अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा. Read more text and pictorial based quote on people here.

Page 1 of 212
Jivnat Shiklele Dhade © 2017