माया अॅन्जेलो यांचे विचार व सुविचार

Maya Angelou Quotes Marathi

Maya Angelou Quotes Marathi Translation

 

My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.

जीवनात माझे ध्येय फक्त टिकून राहणे नव्हे, तर वाढवणे आहे; आणि तसे काही उत्कटतेने करणे, काही दयेने, काही विनोदेने, आणि काही शैलीने.

 

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.

आपल्याला काही आवडत नसल्यास, ते बदला. आपण बदलू शकत नसल्यास, आपला दृष्टिकोन बदला.

 

When someone shows you who they are, believe them the first time.

जेव्हा कोणीतरी आपल्याला दर्शवितो की ते कोण आहेत, पहिल्यांदा त्यांच्यावर विश्वास ठेवा.

 

Try to be a rainbow in someone’s cloud.

एखाद्याच्या मेघमध्ये इंद्रधनुष्य बनण्याचा प्रयत्न करा

 

If we lose love and self respect for each other, this is how we finally die.

जर आपण एकमेकांबद्दल प्रेम आणि स्वाभिमान गमवायला गेलो, तर असे आपण शेवटी मरतो.

 

We may encounter many defeats but we must not be defeated.

आपल्याला अनेक पराभवांचा सामना करावा लागू शकतो परंतु आपण पराभूत होऊ नये.

 

A wise woman wishes to be no one’s enemy; a wise woman refuses to be anyone’s victim.

शहाणी स्त्री कोणालाही शत्रू बनवू इच्छित नाही; शहाणी स्त्री कोणालाही बळी पडत नाही.

 

I have a son, who is my heart. A wonderful young man, daring and loving and strong and kind.

माझा एक मुलगा आहे, माझं हृदय आहे. एक आश्चर्यकारक तरुण, धाडसी आणि प्रेमळ आणि बलवान आणि दयाळु आहे.

 

It’s one of the greatest gifts you can give yourself, to forgive. Forgive everybody.

हे आपणास देऊ शकणारी मोठी भेटवस्तूंपैकी एक आहे, क्षमा करणे. प्रत्येकाला माफ करा.

 

Love is like a virus. It can happen to anybody at any time.

प्रेम एखाद्या विषाणूसारखे आहे. हे कोणालाही कोणत्याही वेळी होऊ शकते.

 

Nothing will work unless you do.

आपण करेपर्यंत काहीही कार्य होणार नाही.

 

If you have only one smile in you give it to the people you love.

जर तुमच्यामध्ये फक्त एक स्मित असेल तर ते तुमच्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांना द्या.

 

तुम्हाला हे ‘माया अॅन्जेलो यांचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.