मार्क ट्वेन – विचार व सुविचार

Mark Twain Quotes Marathi Mark Twain Quotes Marathi Translation   The secret of getting ahead is getting started. पुढे येण्याचे रहस्य हे प्रारंभ करणे आहे.   I don’t like to commit myself about heaven and hell – you see, I have friends in both places. मी स्वर्ग आणि नरक बद्दल स्वत: ला शब्द देऊ इच्छित […]

Translate »