महात्मा गांधींचे सुविचार

Mahatma Gandhi Quotes Marathi

Mahatma Gandhi Quotes Marathi translation.

 

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.

स्वत: ला शोधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे इतरांच्या सेवेमध्ये स्वतःला गमावणे.

 

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.

प्रथम ते तुमच्याकडे दुर्लक्ष करतात, मग ते तुमच्यावर हसत असतात, मग ते तुमच्याशी लढतात, मग तुम्ही जिंकता.

 

In a gentle way, you can shake the world.

सौम्य प्रकारे, आपण जग हलवू शकता.

 

Action expresses priorities.

क्रिया प्राधान्यक्रम व्यक्त करते.

 

Nobody can hurt me without my permission.

माझ्या परवानगीशिवाय कोणीही मला दुखवू शकत नाही.

 

The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated.

एका राष्ट्राची महानता त्याच्या प्राण्यांना ज्या पद्धतीने हाताळली जाते त्यावरुन त्यावर न्याय केला जाऊ शकते.

 

Those who say religion has nothing to do with politics

जे लोक म्हणतात की धर्मांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही त्यांना धर्म काय आहे हे माहिती नसतं.

 

Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality.

नैतिकता ही गोष्टींचा आधार आहे आणि सत्य सर्व नैतिकतेचा पदार्थ आहे.

 

The good man is the friend of all living things.

चांगला माणूस सर्व जिवंत गोष्टींचा मित्र आहे.

 

The moment there is suspicion about a person’s motives, everything he does becomes tainted.

ज्या क्षणी एखाद्याच्या हेतूबद्दल शंका येते, तो जे काही करतो ते दुषित बनते.

 

Where there is love there is life.

जिथे प्रेम आहे तिथे जीवन आहे.

 

Honest disagreement is often a good sign of progress.

प्रामाणिक मतभेद सहसा प्रगतीचे एक चांगले चिन्ह असते.

 

There is more to life than increasing its speed.

आयुष्याचा वेग वाढवण्यापेक्षा आयुष्यासाठी बरेच काही आहे.

 

Non-violence is the article of faith.

अहिंसा ही विश्वासाचा लेख आहे.

 

The real ornament of woman is her character, her purity.

स्त्रीचे खरे अलंकार तिचे चारित्र्य, तिची पवित्रता आहे.

 

My life is my message.

माझे जीवन माझे संदेश आहे.

 

तुम्हाला हे ‘महात्मा गांधींचे विचार व सुविचार’ कसे वाटले आणि व्याकरणाच्या व अनुवादाच्या चूक असल्यास कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.