Jivnat Shiklele Dhade

मराठी कोट, सुविचार व कथा

Tag: learn

माझ्या जीवनात, मी…

Learn Quote Marathi Learn Quote Marathi Pictorial माझ्या जीवनात, मी जगलो, मी पे्रमात पडलो, मी हरलो, मला नाकारलं, मी दुखावलो, मी विश्वास ठेवला, मी चुका केल्या, पण सगळयात जास्त मी शिकलो.   शिकण्यावर अधिक सुंदर विचार येथे वाचा.

Jivnat Shiklele Dhade © 2017