जवाहरलाल नेहरू यांचे विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi & English. Quotes in one & more than one sentences. Quotes are also available in Textual and Pictorial format.

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi

We live in a wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. There is no end to the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open.

आपण सौंदर्य, मोहिनी आणि साहसीपूर्ण एक आश्चर्यकारक जगात राहतो. आपल्याकडे असू शकणारे साहसांकडे अंत नाही जर आपण केवळ डोळे उघडून त्यांना शोधू.

 

Life is like a game of cards. The hand you are dealt is determinism; the way you play it is free will.

जीवन हे पत्त्यांच्या खेळासारखे आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही आपण हाताळलेले हात निर्धारक आहेआपण ज्या पद्धतीने ते खेळता ते विनामूल्य इच्छा आहे.

Jawaharlal Nehru Quotes Marathi in one sentence.

Culture is the widening of the mind and of the spirit.

संस्कृती ही मनाची आणि आत्माची रुंदी आहे.

 

The art of a people is a true mirror to their minds.

लोकांची कला ही त्यांच्या मनाची खरी प्रतिबिंब आहे.

 

Failure comes only when we forget our ideals and objectives and principles.

अपयश केवळ तेव्हाच येते जेव्हा आपण आपले आदर्श आणि उद्दीष्टे आणि तत्त्वे विसरतो.

 

Citizenship consists in the service of the country.

नागरिकत्व देशातील सेवेमध्ये असते.

 

Democracy and socialism are means to an end, not the end itself.

लोकशाही आणि समाजवाद संपुष्टात येण्याचे साधन आहे, त्यांचा स्वतःचा शेवट नाही.

 

Facts are facts and will not disappear on account of your likes.

तथ्ये तथ्य आहेत आणि आपल्या आवडीनुसार नाहीशी होणार नाहीत.

 

You don’t change the course of history by turning the faces of portraits to the wall.

भिंतीवर पोट्रेटचे चेहरे फिरवून आपण इतिहासाचा मार्ग बदलत नाही.

 

Obviously, the highest type of efficiency is that which can utilize existing material to the best advantage.

अर्थातच, सर्वात जास्त कार्यक्षमता ही आहे की जे सध्याच्या सामग्रीचा सर्वोत्तम फायदा वापरु शकतात.

 

Without peace, all other dreams vanish and are reduced to ashes.

शांतीशिवाय, इतर सर्व स्वप्ने अदृश्य होऊन अस्थीस होतात.

 

The policy of being too cautious is the greatest risk of all.

अतिशय सावध असण्याचे धोरण सर्वांचा सर्वांत मोठा धोका आहे.

 

तुम्हाला हे जवाहरलाल नेहरू यांचे हे  विचार व सुविचार कसे वाटले हे कमेंटच्या माध्यमातून नक्कीच कळवा.

Also read quotes of Mark Twain here.